Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aansprakelijkheid bij schade aan grafstenen door vandalisme

2 februari 2002

Vraag nummer: 716 (oude nummer: 740)

Op een gemeentelijke begraafplaats zijn grafstenen beschadigd. de daders zijn niet bekend. In de begraafplaatsverordening is de verantwoordelijkheid voor de stenen niet op de rechthebbenden van het graf afgewenteld, dus de gemeente laat op zijn kosten de graven herstellen. Maar in verband met de verzekering en eventuele claims van rechthebbenden is de vraag gerezen wie er eigenlijk aansprakelijk is voor deze schade.

Antwoord:

Geachte mevrouw,
Als in beheersverordening van de begraafplaats niet (uitdrukkelijk) is bepaald dat de risico's voor vandalisme bij de rechthebbenden op de graven liggen, betekent dat nog niet dat de gemeente als begraafplaatseigenaar de schade door vandalisme moet herstellen of bekostigen. De eigenaar van een begraafplaats heeft geen enkele plicht om grafmonumenten goed te onderhouden of schades te herstellen. Dat is alleen anders wanneer de gemeente mede verantwoordelijk kan worden gesteld voor de schade. Dat is het geval als de gemeente duidelijk nalatig is om vandalisme te voorkomen. U moet daarbij denken aan de situatie dat bijvoorbeeld elke week op een vaste dag vandalisme wordt gepleegd. De eerste keer kan de gemeente er niets aan doen. De tweede keer ook niet, maar als er zich een patroon vormt en de gemeente doet nog steeds niets, dan ontstaat geleidelijk aan een mede-verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer passanten zien dat er altijd mensen door het hek glipten en de gemeente nooit op de idee kwam om het hek eens een keer op slot te doen. Dán (pas) is de gemeente aansprakelijk voor vanaf dat moment ontstane schade.
Ik heb echter zelf eens in uw beheersverordening in mijn archief gekeken en kom tot een andere conclusie dan u. In artikel 23 staat dat "de rechthebbende verplicht is de grafbedekking (…) te herstellen". Er staat niet bij in wat voor situaties, maar mijns inziens valt vandalisme daar ook onder. Persoonlijk zou ik een iets anders en uitgebreider geformuleerd artikel duidelijker vinden, maar dit is m.i. ook voldoende basis om de rechthebbenden/nabestaanden aan te schrijven en te wijzen op de verplichting om de grafbedekking te herstellen. Vandalisme is hun risico.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder