Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aangifte vernieling graven

7 februari 2007

Vraag nummer: 4617 (oude nummer: 8818)

Geachte heer van Putten, Ik heb een probleem, bij ons zijn 5 graven vernield op een algemene begraafplaats waar grafrechten worden betaald en waarbij de steen zelf door de rechthebbende is betaald Nu wil ik, namens de gemeente aangifte doen bij politie, maar nemen geen aangifte op, omdat zij bepalen volgens een artikel dat de steen eigendom is van de rechthebbende. Maar de gemeente is misschien bereid om de schade te herstellen, is de situatie dan niet anders ? Hoop op spoedig bericht. Met voorbaat dank. m.vr.gr Hub.

Antwoord:

Geachte heer,

De begraafplaatshouder (gemeente in dit geval) is juridisch eigenaar van de grafsteen door natrekking. Zie vraag 2018 en vragen daar bij in de buurt in de sub-rubriek 'Grafsteen / monument'. De gemeente is 'juridisch eigenaar' en de rechthebbende is een soort van economisch eigenaar. Mijns inziens kan de gemeente wel degelijk aangifte doen.

Maar de politie is soms erg kortzichtig. Ik heb zelf ook wel eens grote moeite gehad om ergens aangifte van te kunnen doen. Op je strepen blijven staan is dan het advies en anders het indienen van een formele klacht bij de politieleiding of het Openbaar Ministerie over de onterechte weigering.

Het maakt voor de aangifte geen enkel verschil of iemand bereid is om de schade te herstellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder