Wat is er over na graf ruimen?


31 juli 2011

Vraag nummer: 25395

Een graf wat na 30 jaar wordt geruimd (Capelle a.d. IJssel) , wat is er nog over om eventueel gecremeerd te worden? Deze vraag stellen wij omdat we het een naar idee vinden wanneer resten worden opgegraven en massaal in een groot gat wordt gedumpt.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Gewoonlijk zijn er na 30 jaar nog wel wat botresten over. Maar of dat veel of weinig is, verschilt van graf tot graf. Het is nooit met zekerheid te voorspellen.

Bespreekt u eerst eens gewoon met de beheerder van de begraafplaats hoe daar het ruimen van een graf in zijn werk gaat.
Als het om een eigen graf gaat, zijn er soms verschillende wijzen van ruimen. Vaak wordt na het beeindigen van het grafrecht eerst het grafmonument verwijderd, maar worden de botten pas verwijderd als het graf voor een nieuwe begraving aan een andere familie wordt uitgegeven. Pas als men het graf opent voor een nieuwe kist, worden de stoffelijke resten van (een) voorganger(s) verwijderd. Soms gebeurt dat verwijderen door het overbrengen van het botmateriaal naar een verzamelgraf of kenkelput. Maar vaak ook worden de aangetroffen botten en botjes gewoon wat ieper in hetzelfde graf herbegraven, zodat er bovenin ruimte komt voor een nieuwe kist. Deze laatste vorm van ruiming is op veel begraafplaatsen al eeuwen gebruikelijk.
Het is dus maar helemaal de vraag of men 'resten in een groot gat dumpt', zoals u het beschrijft.

Bespreek het eerst gewoon eens, zodat u weet hoe men het daar in Cappelle aan den IJssel aanpakt. En laat u dan ook meteen informeren over de kosten van een opgraving en crematie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >