Waarschuwen rechthebbende en ruiming graf


24 augustus 2006

Vraag nummer: 4514  (oude nummer: 8290)

De grafrechten van mijn opa en oma (overleden in maart en juni 1986) liepen na 20 jaar af (juni 2006). De rechthebbende (een zoon) was inmiddels overleden. De statuten van de kerkelijke begraafplaats zeggen dan dat de 'rechtverkrijgenden' één persoon moeten aanwijzen die als nieuwe rechthebbende zal optreden. Die moet zes maanden na overlijden van rechthebbende aan bestuur kerkhof bekend worden gemaakt. In mijn familie is dat voor zover ik weet niet gebeurd (niemand kende de statuten). De enige mogelijkheid is dat de weduwe van rechthebbende zich heeft aangemeld (maar dan zonder raadpleging familie). Nu blijkt het bestuur de weduwe van de overleden rechthebbende een brief te hebben gestuurd over verlenging grafrechten. Zij heeft geantwoord dat die niet verlengd moeten worden zonder dat zij contact heeft opgenomen met de nog levende kinderen van mijn opa en oma. Inmiddels zijn de grafzerk en grafplaat 18 augustus 2006 verwijderd. In de statuten staat dat bestuur recht heeft graf waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn (mijn inziens dus pas in september 2006 (20 jaar plus drie maanden) te doen ruimen met inachtneming van de wettelijke termijn, verder staat in statuten dat binnen drie maanden na eindigen grafrechten de rechthebbende de graftekens van graf kan verwijderen. Heeft het kerkbestuur rechtmatig gehandeld door weduwe van rechthebbende automatisch als nieuwe rechthebbende te beschouwen en heeft bestuur rechtmatig de graftekens geruimd gelet op termijnen in statuten? De nog levende kinderen hadden het grafrecht graag willen verlengen, hetzelfde geldt voor mij, mijn moeder (dochter van opa en oma) heb ik in januari 2006 laten begraven naast het graf van haar ouders. Inmidels heb ik met bestuur kerkhof mondeling afgesproken dat stoffelijke resten niet voor eind september geruimd worden zodat herstel graf nog mogelijk is. Kunnen wij kosten nieuwe grafzerk/plaat vorderen op bestuur kerkhof?

Ad van den Oord

Antwoord:

Geachte heer,

Het is in elk geval goed voor alle partijen om het ruimen van de inhoud van het graf op te schorten.

Kan de 'schade' van het monument worden verhaald? Dat hangt o.a. af van de manier en het tijdstip waarop de weduwe van de rechthebbende gezegd of geschreven heeft dat zij over verlenging overleg wilde hebben. Als dat een vage telefonische uitspraak was, staat u minder sterk dan met een duidelijke brief. Het kan zijn dat de regel gold dat het grafrecht al is vervallen als na 6 maanden geen nieuwe rechthebbende op het graf is aangewezen. Dan zou het recht al lang vervallen kunnen zijn. Kan ik zo niet zeggen, allemaal. Daarvoor moet je preciezer weten wat er gebeurd is, wat de correspondentie inhield en wat er exact in het reglement staat.
Het hangt ook er van af of men op een andere manier nabestaanden heeft geprobeerd te vinden, bijvoorbeeld door een waarschuwing op het graf. En of men tijdig voor verlenging heeft aangeschreven, te weten liefst twee jaar maar minstens een jaar voor het einde. Zo niet, is het kerkhofbestuur in verzuim want handelde dan in strijd met de wet.

Het is echter altijd de moeite waard om bezwaar te maken. Dan moet het bestuur in ieder geval zeer helder uitleggen wat er precies is gebeurd. Als het antwoord niet bevredigend is, kunt u overwegen om de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen, die sinds kort te bereiken is op het nieuwe postadres Postbus 92, 5600 AB Eindhoven. Dat kan echter alleen als de betreffende begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >