Voornemen ruimen graven melden


1 oktober 2008

Vraag nummer: 5712  (oude nummer: 11362)

Geachte heer Van der Putten,

Het College van B&W is voornemens graven te ruimen. Toestemming van de rechthebbende is van belang.

De rechthebbenden van de te ruimen graven zijn in de afgelopen jaren m.b.t. het verlengen van grafrechten aangeschreven.
Zij hebben schriftelijk verklaard geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid de grafrechten te verlengen en onvoorwaardelijk toestemming aan het College verleend in de toekomst het graf te ruimen. Indien gewenst wil ik u graag de brief + verklaring van een rechthebbende toesturen.

De gemeentelijke verordening bepaalt dat het voornemen van het College een graf te ruimen uiterlijk een jaar voor de datum ruiming per brief aan de rechthebbende bekend moet worden gemaakt (adres rechthebbenden zijn bekend).

Moet nu om tot ruiming over te kunnen gaan een formeel voornemen naar de rechthebbenden worden verzonden waarbij de termijn van ruimen over minimaal één jaar in acht wordt genomen?
Of kan volstaan worden met de verklaring n.a.v. de mogelijkheid verlengen grafrechten, is een (nieuw) voornemen overbodig en kan met het slechts in acht nemen van de termijn m.b.t. het in kennis stellen VROM inspecteur, tot ruimen worden overgegaan?

Met belangstelling wacht ik uw reactie af.

Bij voorbaat dank,

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb al vaker in deze rubriek geschreven dat ik de bepaling dat het ruimen van een graf een jaar tevoren aangekondigd moet worden, bij eigen graven een onding vind. Het stamt uit de modelverordening van de VNG, maar ik vind het een sterk overdreven soort zorgvuldigheid. Want wat kun je daar nu mee, zowel als gemeente als als voormalig rechthebbende? Als de laatste reageert in de zin dat hij het er niet mee eens is, heeft dat geen betekenis, nu hij de grafrechten niet verlengd heeft of alsnog wil verlengen. Dan komt een brief daarover slechts over als onbegrijpelijke bureaucratie van de overheid.

Ik heb de neiging, nu er al correspondentie over het graf is geweest en (voormalige) rechthebbenden al met ruiming hebben ingestemd, om deze bepaling niet meer uit te voeren. Feitelijk is al gebeurd wat de bepaling beoogt te regelen: dat rechthebbenden van de ruiming af weten.

Met het in kennis stellen van de VROM-Inspectie - ook zo'n loze bepaling maar dan in de wet - voldoet de gemeente m.i. voldoende aan haar verplichtingen.
Begin volgend jaar zal deze bepaling trouwens hoogstwaarschijnlijk vervallen, nu de Tweede Kamer eergisteren heeft ingestemd met een aantal wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging, die vermoedelijk begin volgend jaar in werking kunnen treden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >