Vervoer stoffelijke resten na ruiming graf tbv crematie


28 februari 2011

Vraag nummer: 24538  (oude nummer: 16473)

Geachte Heer van der Putten

Mag ik de stoffelijke resten na ruiming van familiegraf zelf vervoeren naar crematorium voor crematie of moet een begrafenisonderneming dit doen?
Hartelijk dank
M Blom- Sutman Meijer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als het gaat om een opgraving en vervolgens crematie van de stoffelijke resten, is vergunning van de burgemeester nodig op grond van artikel 29 Wet op de lijkbezorging. In die vergunning kunnen voorwaarden opgenomen zijn ten aanzien van het vervoer.

De Wet op de lijkbezorging kent ook de mogelijkheid om na de ruiming van een graf stoffelijke resten te laten cremeren (artikel 31, lid 3). Maar in het systeem van de wet is dat een handeling van de houder van de begraafplaats, op verzoek van de (voormalige) rechthebbende of van de persoon die in de begrafenis heeft voorzien of diens opvolger. Er is dan geen vergunning van de burgemeester nodig.
Maar omdat de regeling onder de verantwoordelijkheid van de houder van de begraafplaats valt (het cremeren is onderdeel van het ruimen van het graf), is het de houder die bepaalt op welke wijze het vervoer plaats kan vinden. Dat kan inhouden dat u de stoffelijke resten zelf vervoert, maar ook dat de beheerder voor vervoer zorgt.
Er is geen wettelijk voorschrift dat het vervoer door een uitvaartondernemer dient te geschieden. Er hoeft zelfs geen eigen transport plaats te vinden; de stoffelijke resten zouden bij wijze van spreken ook per post kunnen worden verzonden. Maar wat handig en verstandig is, is zo van een afstand - en ook met een afstand in de tijd - lastig te zeggen. Het kan zijn dat er slechts een gering volume aan stoffelijke resten is, maar het kan soms ook zo zijn dat stoffelijke resten niet goed verteerd zijn en dan heb je een groot volume. Het een zou soms makkelijk per postpakket kunnen en voor het ander is misschien een flinke kist nodig (wat geen uitvaartkist hoeft te zijn). Vaak zou het pakketje/kistje makkelijk zelf te vervoeren zijn, soms ook niet.

In de praktijk is het vaak een kwestie van goed overleg met de houder van de begraafplaats. Het lijkt mij altijd verstandig om onnodige kosten te vermijden. Maar wat mogelijk is ziet men eigenlijk pas op het moment van ruiming van het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.