Verplicht "ruimen" binnen betaalde termijn (vanwege aanleg pad)


6 december 2008

Vraag nummer: 5944  (oude nummer: 11895)

Het graf van mijn opa en oma is gehuurd/ bijgekocht tot 2011. Het is de bedoeling dat daar t.z.t. nog een oom en tante bij in komen. Nu zegt de begraafplaats- beheerster dat het graf geruimd moet worden omdat in die rij een pad moet komen en dat we het graf ook niet meer kunnen verlengen en dat er niemand meer bij in mag. Kan dit? Wat zijn onze rechten?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als er zogenaamde uitsluitende grafrechten op het graf rusten (wat men in de praktijk een 'eigen graf' noemt), dan is er een wettelijk recht op verlenging van het graf en wel precies op de plek waar het graf nu ligt.
Dat de begraafplaatsbeheerster zegt dat het graf geruimd moet worden omdat er in die rij een pad moet komen, is iets waar u geen enkele boodschap aan hoeft te hebben. U hebt wettelijk beschermde rechten.
En er kan en mag al helemaal niet geruimd worden binnen een betaalde termijn.

Als er ruimte in het graf is, of wanneer het graf volgens de voorwaarden (reglement of grafakte) geschud mag worden, is er uiteraard ook recht om een oom en tante in het graf te laten begraven. Ook dit is een recht wat de begraafplaatshouder niet kan afnemen.

Ik kan me wel voorstellen dat het voor een op de toekomst gericht beheer van een begraafplaats wenselijk kan zijn dat een graf verplaatst wordt, om een pad aan te kunnen leggen. Dat kan, maar daar kan de begraafplaatshouder niemand toe dwingen, behalve door naar de rechter te gaan en het graf officieel te laten onteigenen. Dat is een hele forse stap.
Men kan alleen in goed overleg overeen komen om het graf te verplaatsen, waarbij de rechthebbende op het graf uiteraard ook eisen tot compensatie kan inbrengen, zoals bijvoorbeeld een kosteloze verlenging.

Kortom: de begraafplaatshouder kan u tot niets dwingen. Uw rechten zijn spijkerhard, muurvast en stevig als een rots.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.