Verlengen of (betalen kosten) ruimen graf


7 november 2009

Vraag nummer: 7063  (oude nummer: 14301)

Hr van der Putten.
Ik was aanwezig bij Uw presentatie woensdag jl in Roermond. De presentatie was goed maar jammer genoeg te kort. Kwam met enkele vragen en ging naar huis met meerdere vragen.
Mijn vraag: Als de grafrechten zijn verlopen schrijf ik de rechthebbende aan met de vraag of hij wil verlengen. Zoniet dan kan hij de keuze aangeven om te laten ruimen tegen kosten door het KB.
Is het KB gerechtigd het graf onder regie KB te laten ruimen nu en na 01-01-2010
M.V.G.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Mijn voordracht was al een uur en was - in overleg met de organisatie - nog eens zo'n 20 minuten verlengd. Dat is niet echt kort. En er kwam nog een andere zeker zo interessante voordracht. Maar het was wel duidelijk dat er rond lijkbezorging vele praktijkvragen leven. Dat blijkt ook wel uit de omvang van deze adviesrubriek.

U geeft rechthebbenden op een graf de mogelijkheid om de rechten te verlengen. Het niet verlengen leidt tot het ruimen van het graf.
U schrijft dat de rechthebbende de keuze kan aangeven om te laten ruimen tegen kosten door het KB (kerkbestuur). Maar dat is niet echt een keuze; wat zijn de andere opties? Niet verlengen en tevens laten ruimen of zelf ruimen?
Een rechthebbende heeft alleen de keuze wel of niet verlengen; niet verlengen betekent automatisch dat het graf geruimd kan worden.
Het is echter maar de vraag of het kerkbestuur voor het ruimen van het graf kosten in rekening mag brengen. U weet dat het uitgeven van een graf een overeenkomst is. Als in die overeenkomst niet staat dat er later kosten voor het ruimen van het graf in rekening worden gebracht, mag het kerkbestuur ze niet in rekening brengen. Men kan niet later eenzijdig een nieuwe (financiele) verplichting opleggen.

Ik snap eerlijk gezegd ook niet goed waarom de houder van een begraafplaats het ruimen van een graf nog in rekening wil brengen bij de rechthebbende. Natuurlijk kost het ruimen geld. En moet de begraafplaats dat op de een of andere manier vergoed krijgen. Maar waarom aan het einde van de rit? Het is een extra administratieve handeling. Soms is er geen rechthebbende meer bekend en dan kunt u het nergens innen. Als het al niet in de oorspronkelijke grafakte of reglement dat gold op het moment van uitgifte van het graf staat, is er ook geen rechtsgrond voor.
Waarom zo moeilijk en juridisch soms onmogelijk doen?
Waarom verdisconteert u deze kosten niet direct in de kosten van uitgifte van een graf? Dat doen bijna alle begraafplaatsen en het bespaart extra administratief werk en onzekerheid aan het einde van de looptijd van een graf.

Door de wetswijziging die waarschijnlijk begin 2010 ingaat, verandert er niets aan deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >