Vergunning schudden graf


21 september 2009

Vraag nummer: 6891  (oude nummer: 13882)

Geachte heer,

In uw advies no 13297 stelt u dat geen vergunning nodig is voor het schudden van een graf.Bedoelt u dat voor zowel de bgraafplaatsbeheerder als voor de rechthebbende of voor een van beide? Als rechthebbende is mij door de gemeente schriftelijk meegedeeld dat een vergunning € 35,35 kost.
In advies no 11344 stelt u dat "voortijdig" schudden weinig zinvol is vanwege dubbel werk dus dubbele kosten.Maar is het gezien de aard van een begrafenis (korte termijn e.d.) niet beter e.e.a. tijdig en vooral eenduidig geregeld te hebben?.Zie ook de vraag mbt de verguuningplicht.

Antwoord:

Geachte heer,

Voor geen van beiden (zowel de begraafplaatshouder als de rechthebbende) is een vergunning nodig.
Ik heb u per mail gevraagd om welke gemeente het gaat; dan kan ik eens kijken wat er in een verordening staat over het schudden van een graf en hoe men dit bedenkt.
Ik vermoed dat men een algemeen tarief voor een vergunning in rekening brengt, terwijl er geen sprake is van een vergunning, maar een handeling. Dat kan ik in de verordeningen nakijken als ik weet om welke gemeente het gaat.
Ik wacht uw reactie af.

Het voortijdig schudden heeft weinig zin, zoals ik al eerder stelde. Het openen van een graf en het dicht maken van een graf is een aantal uren werk, afhankelijk van de diepte van het graf. Als met het graf schudt op het moment dat men diezelfde dag of de volgende dag toch een begrafenis heeft, is het schudden zelf maar een uurtje extra werk. Ofwel een kwestie van wat eerder beginnen het graf te delven. Dat scheelt per saldo tijd en honderden euro's aan kosten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

21 september 2009

--------

Zie vervolg vraag 14479

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.