Vergunning nodig voor schudden graf/lijk of overblijfsel


23 juni 2009

Vraag nummer: 6658  (oude nummer: 13297)

Een rechthebbende van een graf met daarin 4 stoffelijke overschotten wil dit graf laten schudden teneinde plaats te maken voor zijn eigen toekomstige bijzetting. Is hier een vergunning voor nodig ? (laatste bijzetting meer dan 20 jaar geleden) en maakt het nog verschil indien de termijn van grafrust 10 jaar nog niet zou zijn verlopen voor bijzetting van het laatste lijk en dezelfde handeling zou verlangd worden ?
Met vr.groet,
RJW.Hagedoorn

Antwoord:

Geachte heer,

Voor het schudden van een graf is geen vergunning nodig.

Als de termijn van grafrust van 10 jaar voor 1 stoffelijk overschot nog niet verstreken zou zijn, zou schudden niet mogen. Artikel 31 Wet op de lijkbezorging zegt in lid 2: "Het ruimen geschiedt niet dan op last van de houder van de begraafplaats en na verloop van tien jaren, nadat in het graf laatstelijk een lijk is geplaatst (...)"
Het schudden binnen 10 jaar mag ook niet met een vergunning. Artikel 31 Wlb kent geen mogelijkheid van een ontheffing.
Het ruimen van een graf binnen 10 jaar is nooit toegestaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.