Vergoeding gemeente voor ruimen van een eigen graf


24 augustus 2011

Vraag nummer: 25746

Na 31 jaar heb ik als erfgenaam de gemeente Roermond verzocht het graf van mijn moeder te ruimen.
Het betreft een eigen dubbel graf waarvan de huidige koopsom vlg de gemeente +/-10.000 euro bedraagt.
Daar het een koopgraf betreft reist de vraag of het graf na ruiming eigendom blijft en de gemeente Roermond het graf van de huidige erven moet terugkopen alvorens dit als nieuwe begraafplaats aan een ander te kunnen verhuren dan wel te verkopen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een graf is altijd eigendom van de eigenaar van de begraafplaats. Men krijgt, als men een graf 'koopt', alleen een gebruiksrecht. Voor zolang het recht duurt.

Als u afstand doet van het graf, doet u afstand van het gebruiksrecht. De houder van de begraafplaats hoeft u daar geen vergoeding voor te geven. Dat doet en hoeft geen enkele begraafplaatseigenaar in Nederland.

Zie vergelijkbare vragen over het verkopen van een graf in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden
http://www.uitvaart.nl/infotheek/reportages/kijkersvragen/juridische-vragen-en-antwoorden/promo-serie-juridische-vragen

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.