Teruggave goederen na ruiming


6 september 2010

Vraag nummer: 7677  (oude nummer: 16001)

Geachte mr.W.G.H.M. van der Putten,
kan men aanspraak maken op materie in een graf dat geruimd gaat worden na bepaalde tijd, zoals bril, (trouw)ring(en), en ja, kunstheupen?
En wordt bij crematie van de resterende beenderen weer een hele doodskist, bloemen e.d. meeverast of alleen het 'lichaam'?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, men kan na de ruiming van een graf geen aanspraak maken op voorwerpen zoals een bril, trouwring of kunstheup. Wie iemand laat begraven (of cremeren) doet afstand van die voorwerpen. Men kan een bril of ring (en ja, ook een kunstheup) ook af- of uitnemen voor de begraving.

Als men stoffelijke resten na ruiming van een graf cremeert (wat overigens alleen mag op verzoek van of met instemming van nabestaanden), wordt alleen het skelet gecremeerd en dat wat er mogelijk nog op of aan zit, zoals een ring of restanten van kleding. Een kist is gewoonlijk vermolmd; dan is er weinig of niets om mee te cremeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.