Termijn ruimen begraafplaats


26 december 2014

Vraag nummer: 41108

Ik heb een vraag over het ruimen van een oude begraafplaats in 1982 is er nog begraven daarna door het bisdom gesloten verklaart nu wil men de begraafplaats ruimen ik dacht altijd dat het pas na 50 jaar mocht

Antwoord:

Geachte heer,

Niet het bisdom kan een RK begraafplaats gesloten verklaren, maar alleen het bestuur van de parochie.

De termijn van 50 jaar, die in acht moest worden gehouden, dat men graven onaangeroerd moest laten liggen, is in 2010 veranderd in 20 jaar. Vergelijk het huidige artikel 46 lid 2, Wet op de lijkbezorging.

Echter, men kon en kan een begraafplaats (bijna) altijd direct ruimen, als de rechten op de graven door de sluiting van de begraafplaats vervallen (en er langer dan 10 jaar geleden voor het laatst in het graf begraven is). Dat is bij veel begraafplaatsen zo in het beheersreglement of de beheersverordening geregeld. De regeling van artikel 46 heeft daarom eigenlijk alleen betekenis als er geen beheersreglement of beheersverordening is dat regelt dat grafrechten eerder vervallen.

Als de begraafplaats waar uw vraag over gaat, door het bevoegd gezag (de eigenaar, waarschijnlijk de parochie) gesloten is en dat aan de gemeente is medegedeeld, zoals de wet voorschreef en nu nog steeds voorschrijft, en als die begraafplaats een reglement had waar in stond dat de grafrechten vervielen zodra de begraafplaats gesloten werd, dan konden de graven direct geruimd worden. Behalve de graven waar nog recent (dat wil zeggen: korter dan 10 jaar geleden) in begraven was. Daar moest gewacht worden tot de termijn van grafrust verstreken was.

Zie vergelijkbare oudere vragen in de subrubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.