Te vroeg geruimd graf


13 januari 2009

Vraag nummer: 6068  (oude nummer: 12099)

Mijn oom heeft voor 50 jaar grafrechten geregeld voor zijn dood. plots blijkt de grafsteen met opbouw weg. Welke acties moeten wij als familie nu ondernemen en met welke bevoegdheden. De 50 jaar grafrechten liggen notarieel vast.

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

De eerste stap is om het bestuur van de begraafplaats deze situatie schriftelijk voor te leggen en om opheldering te vragen. Gewoon de vraag "Hoe kan dit?", zonder nog directe beschuldigingen te uiten.

De volgende stap is om eens precies na te gaan hoe het zit met die betaling van grafrechten. U denkt dat het voor 50 jaar was, maar weet u dat zeker? Hebt u bewijs in de vorm van een grafbrief?
U zegt dat de grafrechten notarieel vast liggen, maar mij is niet duidelijk wat u daarmee bedoelt. Een begraafplaatshouder geeft een grafbrief af of een beschikking tot uitgifte van het graf, maar daar komt geen notaris aan te pas. Grafrechten kunnen (dus) niet notarieel vast liggen.
Maar misschien kan het kerk- of gemeentebestuur u wel precies zeggen hoe of dat het zit.

Het is echter denkbaar dat als er nog grafrechten liepen, dat die om een of andere reden zijn vervallen. Bijvoorbeeld omdat er na het overlijden van de laatste rechthebbende niemand meer de rechten tijdig heeft overgenomen. Het staat niet bij voorbaat vast dat het hier om een fout of vergissing van het begraafplaatsbestuur gaat.

Als (wel) blijkt dat de begraafplaatshouder een ernstige vergissing heeft begaan, hebt u recht op compensatie. Bijvoorbeeld door herstel van een (ander) graf als herdenkingsplaats, met een nieuw monument.

Maar het lijkt mij zaak om eerst eens de feiten exact op een rij te krijgen.
Van belang is natuurlijk ook wie de rechthebbende was of is van het graf van uw oom. Want dat is de persoon die rechten heeft en die voor zijn of haar rechten op moet komen. Met willekeurige familieleden heeft een begraafplaatshouder niets te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >