Sieraden in graf opvragen? (na ruiming)


2 november 2012

Vraag nummer: 32587

In de graven zijn gouden sieraden aanwezig, de begraafplaats geeft aan dat zij bij opgraven daar geen rekening mee houden. Is er een mogelijkheid om die sieraden op te vragen na het ruimen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In graven zijn zeer zelden gouden of andere waardevolle sieraden aanwezig. Nabestaanden houden sieraden als aandenken aan de overledene. En we zijn met ons allen te zuinig om waardevolle spullen 'zomaar' mee te laten begraven.
Soms gebeurt het toch. Bijvoorbeeld omdat een (trouw)ring zo strak om een vinger zit dat die niet meer kan worden afgenomen. Of omdat het vergeten wordt voor het sluiten van de kist. Maar dat zijn uitzonderingen.

Bij het ruimen van graven worden zelden of nooit ringen of andere waardevolle voorwerpen gevonden. Ten eerste omdat ze er zelden zijn. Ten tweede omdat ze, als ze er wel zijn, niet makkelijk zullen worden herkend.
U moet zich realiseren dat als een graf wordt geruimd, er 2 tot 6 kubieke meter zand uit een graf komt, afhankelijk van de diepte van begraven. Gaat u daar maar eens een ring van in doorsnee 2 cm in zoeken. Dat is letterlijk een speld in een hooiberg zoeken. En zo'n ring ligt niet blinkend te wachten om gevonden te worden. Die is modderig, vuil en onzichtbaar. Men kan zoiets alleen vinden als men de aarde zou gaan zeven.
Alleen als een lichaam niet goed verteerd is en delen van het skelet worden aangetroffen, heb je aanwijzingen waar je dan moet zoeken. In de buurt van de handen of van de hals.
Feitelijk is zoeken dus een probleem.

Juridisch is het echter zo dat iedereen die een overledene met sieraden of andere waardevolle goederen laat begraven, afstand doet van rechten op die goederen. Zij worden eigendom van de eigenaar van de grond. Niemand heeft dus recht om iets terug te vragen, nog los van de vraag of die persoon zijn eigendom of aanspraken zou kunnen bewijzen.
Begraafplaatsen hebben het beleid om als men waardevolle spullen zoals sieraden soms toch zou aantreffen, deze samen met de eventuele botten te ruimen door ze dieper in het graf her te begraven of in een knekelput te bergen. Medewerkers die zullen waardevolle goederen zouden (willen) stelen, riskeren hun baan.

Vergelijk ook andere vragen over voorwerpen in het graf of de kist in de subrubriek 'Sieraden e.a. grafgiften'.
En: Wat mag in de kist mee begraven worden?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.