Schudden van een graf en herbegraven; verschillen


16 februari 2012

Vraag nummer: 27498

De laatste tijd heb ik een paar keer het verzoek gekregen omtrent een graf, waarvan de rechten verlopen maar dus wel verlengd kunnen worden. Men wil de twee personen daaruit op laten graven en herbegraven in een graf voor onbepaalde tijd van dezelfde familie. Echter, dit graf heeft nog 1 overgebleven laag. Men wil dus schudden om ruimte te laten maken. Het graf is uitgegeven voor 3 personen, waarvan twee lagen bezet. Ik wil nog maar 1 persoon toestaan en van het schudden af omdat men zo eigen knekelputten realiseerd. Het staat ook duidelijk in onze verordening (gelukkig) dat het "een uitsluitend recht betreft voor het bijzetten van 3 personen". Concreet komt mijn vraag er op neer of de stoffelijke resten van twee personen in die van 1 herbegraven mogen worden. Deel 2 van mijn vraag, bij herbegraven moeten de resten weer in een kist, dus apart van elkaar. Waarom vervalt dit "apart van elkaar" als er geruimd wordt naar een knekelput? Dan komt alles toch ook door elkaar?

vr.gr.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik moet zeggen dat uw vraag mij verbaast. Per slot zijn (bijna) alle begraafplaatsen op de lange duur in meer of mindere mate knekelputten. Graven worden immers met regelmaat geruimd en nieuw uitgegeven. De meeste gebruikelijke manier van ruiming van eigen/particuliere graven is het onder in de graven, onder de laag voor de onderste kist, deponeren van stoffelijke resten van eerder begravenen.

Het kenmerk van het mogen schudden van een graf is, dat het graf beschikbaar blijft voor het aantal overledenen waarvoor het is uitgegeven. Een graf voor 3 personen (kisten), is na het schudden van het graf nog steeds een graf voor 3 personen. Ovreigens net als een geruimd graf: als een graf voor 3 kisten wordt geruimd, kan het graf weer voor 3 nieuwe kisten worden uitgegeven. Het verschil is alleen, dat bij een geschud graf, het graf doorgaans in handen blijft van dezelfde familie. Een geruimd graf wordt aan vreemden ter beschikking gesteld. In beide gevallen kunnen zich 'onder de bodem' van het graf de stoffelijke resten van een groot aantal daar eerder begraven personen bevinden.
Ik kan daarom uw feitelijke bezwaar niet goed plaatsen.

Bij het schudden van het graf hoeven de stoffelijke resten niet gescheiden en hervindbaar onder de bodem van het graf te worden gelegd. Bij hele oude graven kan men soms onder de onderste laag wel de resten van een dozijn overledenen aantreffen. Of wat daar weer van resteert. Want de ontbinding van de botten gaat gewoon door.

Bij herbegraving moeten de stoffelijke resten wel apart van elkaar begraven worden in een eigen graflaag. Zij moeten ook in het register van de begraafplaats worden opgenomen als 'op die plek begraven personen'. Een volgende opgraving moet altijd mogelijk blijven.
Dat is bij het schudden van graven niet aan de orde. Schudden is immers een vorm van ruimen.
Bij schudden en bij gewoon ruimen "komt alles toch ook door elkaar", merkt u op. Ja, dat klopt. Maar een belangrijk verschil is dat bij een geschud graf alle geruimde stoffelijke resten tot een familie behoren. Dat is bij een gewoon graf natuurlijk niet zo. Dat is van verschillende families geweest.

Als in een graf dat voor 3 personen bestemd is, 2 plaatsen al bezet zijn, is dat geen reden om het schudden van het graf te weigeren. Integendeel, het is een reden om het schudden van het graf toe te staan. De stoffelijke resten van 2 personen kunnen dieper begraven worden en dan kunnen er later weer 3 nieuwe kisten bijgezet worden.
Men kan de bijzetting van nieuwe overledenen niet weigeren omdat het graf slechts voor 3 personen bestemd is. Doot het schudden blijft het aantal beschikbare plaatsen op peil.
Men moet soms het schudden wel weigeren, namelijk als de laatst begraven persoon minder dan 10 jaar geleden overleden is. Schudden mag alleen als de termijn van grafrust van 10 jaar verstreken is. Ook mag het alleen als er toestemming is van de rechthebbende van het graf. Bijvoorbeeld een ander familielid kan het niet vorderen.

De beheersverordening van uw gemeentelijke begraafplaats bevat de bepaling "De rechthebbende op een eigen graf, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de overblijfselen te verzamelen om deze weer in dezelfde grafruimte te plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te begraven." Dat is dus schudden. U kunt een aanvraag om een graf te schudden dus niet zonder meer weigeren. Alleen als de termijn van grafrust nog niet verstreken is.
Voor bestaande graven kunt u een dergelijk recht niet afschaffen. U kunt wel door de beheersverordening te wijzigen aan nieuw uit te geven graven dit recht niet toekennen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of kijkersvragen zoals: Kan men bij de overschrijving van een grafrecht andere voorwaarden stellen (neen):

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.