Schudden graf Hengelo


12 oktober 2009

Vraag nummer: 6962  (oude nummer: 14044)

Ik heb een vraag over het graf van mijn opa en oma waar ik rechthebbende over ben. Het graf ligt in Hengelo aan de Oldenzaalsestraat.

Hierbij is zowel het grafrecht als het onderhoud voor eeuwig afgekocht.

Kunt u nakijken of dit geschud kan worden? Destijds gaf de gemeente aan dat dit kon maar dat dan de oude rechten zouden vervallen en er weer een termijn van 20 jaar zou gaan gelden. Ik denk dat dit juridisch niet klopt.

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de gemeentelijke Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2008 kan het graf van uw opa en oma inderdaad geschud worden.
Artikel 26, lid 4, van deze verordening zegt:
"4. De rechthebbende op een eigen graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de overblijfselen te doen verzamelen om deze dieper in dezelfde grafruimte opnieuw te doen plaatsen (...). Het ruimen en opnieuw begraven van overblijfselen kan niet eerder plaatsvinden dan twintig jaar nadat in het betreffende graf de laatste begraving heeft plaatsgevonden."
Het kan dus alleen als er langer dan 20 jaar geleden voor het laatst in het graf begraven is.

Voor het kunnen schudden van het graf maakt het overigens niet uit of de kosten eeuwigdurend zijn afgekocht of niet. Ook een graf voor een korte termijn en een graf waar jaarlijks onderhoud voor betaald wordt, kan en mag geschud worden.

De mededeling van de gemeente dat het schudden van een graf alleen kan als de oude rechten zouden vervallen en er weer een termijn van 20 jaar zou gaan gelden, is onjuist. Volstrekt en totaal onjuist, om duidelijk te zijn. De grafrechten lopen gewoon door.
Het is net als wanneer u een huis huurt en uw zoon van een kamer op de 1e verdieping naar een kamer op zolder verhuist; zo'n interne verhuizing maakt helemaal niets uit voor de huur. Bij het schudden van een graf geldt precies hetzelfde; alleen gaat het daar om een verhuizing naar beneden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.