Schudden graf en nieuwe rechten


5 januari 2010

Vraag nummer: 7188  (oude nummer: 14721)

In onze gemeente probeert men momenteel een actief schudbeleid te promoten. Nu wil men als zoiets voorkomt, de kosten van het schudden doorberekenen, het begraven van de overblijfselen in een diepere laag begraven en nieuwe rechten heffen voor 25 jaren voor de nu nieuw te begraven persoon.
Maar het betreft dan een graf wat ooit uitgegeven was voor onbepaalde tijd. MAG DIT WEL ??.
Men zegt, dat als men de overblijfselen schudt en dieper begraafd, dat de wet op de,Lijkbezorging niet meer van toepassing is en het graf een nieuwe status krijgt. Dus mag men een recht voor onbepaalde tijd opleggen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, dit mag niet. Althans, niet alles tegelijk.
Men mag natuurlijk wel kosten voor het schudden rekenen, ook voor de begrafenis, maar men mag niet nieuwe rechten heffen voor een termijn van 25 jaren, als er nog rechten op het graf rusten.
De rechten die op het graf rusten kunnen voor bepaalde of voor onbepaalde tijd zijn. Niet alleen een graf voor onbepaalde tijd kan worden geschud, maar ook een graf voor bepaalde tijd. Stel dat in 1995 een graf is uitgegeven voor 20 jaar en in het graf in 1995 en in 1997 begraven is, dan kan het graf in 2007 geschud worden; er is dan geen enkele reden om te eisen dat in 2007 nieuwe rechten betaald worden. De kosten zijn immers tot 2015 voldaan. Wel kan men bij een nieuwe begrafenis verlangen dat de rechten zodanig verlengd worden dat ze voor minstens 10 jaar gedekt zijn.

Het is ook niet nodig dat direct na het schudden iemand begraven wordt; schudden kan ook al vast preventief gebeuren.

Ik begrijp de opmerking niet "dat als men de overblijfselen schudt en dieper begraafd, dat de wet op de,Lijkbezorging niet meer van toepassing is en het graf een nieuwe status krijgt".
Ja, als men overblijfselen schudt dan tellen die niet meer mee voor het aantal plaatsen in het graf. Dat heeft niets met de Wet op de lijkbezorging van doen. Als men een 3-persoons graf schudt en de resten van 3 overledenen dieper in hetgraf legt, heeft men weer plaats voor 3 overledenen. De status van het graf wijzigt niet: een 3-persoons graf blijft een 3-persoons graf. En de grafrechten (huurtermijn) blijft gewoon doorlopen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >