Schudden graf en nieuwe begraving


30 juli 2008

Vraag nummer: 5599  (oude nummer: 11125)

Als een graf, waarvan de termijn niet meer verlengd is, na 20 jaar geschud gaat worden, mag dan in ditzelfde graf een persoon worden begraven die geen familie of relatie heeft met de eerder begraven persoon??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dat mag.
Schudden is gewoon de meest eenvoudige manier van ruimen van een graf.
Je kunt 2 verschillende situaties onderscheiden.

1. Je kunt een graf schudden op verzoek van de rechthebbende. Dat kan natuurlijk alleen als er nog grafrechten op het graf rusten, al dan niet door verlenging. Dan komt er ruimte voor een of meer nieuwe kisten. Vaak is het emotioneel juist van waarde dat men weet dat de stoffelijke resten van iemand van een oudere generatie nog dieper in hetzelfde graf rusten. Een rechthebbende kan een graf alleen laten schudden als de beheersverordening deze mogelijkheid biedt als als het recht om te schudden al van begin af aan aan het grafrecht verbonden was, bijvoorbeeld bij een graf voor onbepaalde tijd. Ik heb van uw gemeente geen beheersverordening in archief, dus kan niet nakijken of dit in uw gemeente ook kan.

2. De andere situatie is dat een familie een graf heeft opgegeven en dat de gemeente de plek weer wil uitgeven aan iemand anders. Maar er rusten nog stoffelijke resten in dat graf. Dan kan het graf worden geruimd. De gemeente kan de stoffelijke resten overbrengen naar een andere lokatie op de begraafplaats, bijvoorbeeld een knekelput. Maar meestal is het makkelijker om de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf te leggen. Dat gaat bij het delven van het graf voor een begrafenis namelijk in één moeite door. Bij veel oudere begraafplaatsen in den lande is dit de meest gebruikelijke manier van ruiming van een graf.
Niemand heeft er recht op om te begraven in schone grond, waar nog nooit eerder iemand begraven is. Een enkele begraafplaats - bijvoorbeeld Zorgvlied (de gemeentelijke begraafplaats van Amstelveen, gelegen in Amsterdam) biedt wel de keuze om te begraven in schoon zand, maar daar zijn dan extra kosten aan verbonden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >