Ruimingskosten voor een graf betalen (bij kerkelijke begraafplaats)?


17 juni 2008

Vraag nummer: 5501  (oude nummer: 10897)

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs (xx april 2008) is mijn vader overleden.
Hij is begraven bij mijn moeder in hetzelfde graf die in 1986 is overleden.

Nu wil de parochie (het betreft een parochieel Katholiek Kerkhof) al de ontruimingskosten ontvangen voor een graf dat misschien pas over 30 jaar of nog langere tijd geruimd wordt.

Mijn vraag: ben ik verplicht deze kosten ( Euro 125) nú al betalen?

Uw reactie tegemoet ziend verblijf ik met hoogachting,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hier is - in het algemeen - discussie over mogelijk. Ik vind het eerlijk gezegd niet erg verstandig van de parochie om deze kosten apart in rekening te brengen en ook nu al in rekening te brengen. Want dat roept dit soort vragen op. Normaal verdisconteren begraafplaatsen de kosten van ruiming, die er later ooit wel zullen zijn, gewoon in het tarief van het grafrecht (huur) of in de kosten van het begraven. Dan is er ook geen discussie over mogelijk.

Strikt juridisch gezien is het twijfelachtig of men deze kosten nu al in rekening kan brengen. Dat kan eigenlijk pas bij de persoon die rechthebbende is op het moment dat het grafrecht afloopt en hij/zij het recht niet verlengt én de verplichting tot betaling van dergelijke kosten bestond op het moment dat het grafrecht is gevestigd. Dat is dus nogal ingewikkeld.

In dit geval is het zo dat de kosten van ruiming ook alleen verschuldigd kúnnen zijn, als de verplichting om kosten van ruiming te betalen al bestond in 1986, toen het graf werd uitgegeven en een overeenkomst werd aangegaan. Het moet dan in de grafakte of in het beheersreglement van de begraafplaats hebben gestaan. Zo niet, dan is er geen discussie mogelijk; er is geen rechtsgrond. Men kan de verplichting ook alleen koppelen aan de uitgifte van een graf, niet aan een begrafenis.

Enerzijds is het redelijk dat een begraafplaats de kosten van ruiming in rekening brengt, maar men moet het dan in een tarief verdisconteren. Anderzijds kan en mag men op deze manier geen ruimingskosten in rekening brengen. In dit geval kunt u niets verschuldigd zijn als er in 1986 geen verplichting was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.