Ruimings-vragen


28 juni 2011

Vraag nummer: 25314  (oude nummer: 16842)

Geachte mr W.G.H.M. van der Putten,

Inzake ruimingen 3 vragen:
1. Is het mogelijk dat nabestaanden met “eigen auto oid” de stoffelijke resten van een dierbare welke is opgegraven bij een ruimingsproces meenemen om elders in de lande te doen herbegraven. Is dit transport legaal of dient voor transport in den lande een geverificeerd bedrijf ingeschakeld te worden. Dient een stoffelijk overschot op de begraafplaats van ruiming te blijven, of is het ook mogelijk bij ruiming van meerdere begraafplaatsen de stoffelijke overschotten op 1 centrale begraafplaats in een verzamelgraf te plaatsen.
2. Stel: Opbouw van een grafruimte is 2 of 3 lagen, volgens de geldende locale verordening is dit een ruimte om 2 of 3 overledenen te doen begraven. Nu wordt een grafruimte geruimd. De nabestaanden willen 2 stoffelijke overschotten herbegraven in een nieuw particulier graf. Men kiest voor een grafruimte van max. 1 laag diep. Immers zo reageerd men: op één laag kunnen met gemak 2 “kistjes” staan. Tevens zou de status van het stoffelijk overschot veranderd zijn na ruiming… (in de schaduw… tarieven grafruimten zijn opgebouwd per laag > één stoffelijk overschot, hoe meer lagen hoe hoger het tarief) Is inderdaad de status van een overledene bij ruiming anders?
3. Wat is de status van een bijgezette urn in een algemeen graf, dient na bijzetting ook de grafrust van 10 jaar te worden gehandhaafd? Hoe te handelen bij ruiming van dit algemene graf, urn plaatsen in verzamelgraf?

Hoogachend,
A. Haak
Medewerker begraafplaatsadministratie.

Antwoord:

Geachte heer,

1. Ja, transport door nabestaanden met eigen vervoer is mogelijk. Echter, de burgemeester kan aan zijn vergunning voor opgraving voorwaarden verbinden met betrekking tot het transport. Bjivoorbeeld dat dit met gespecialiseerd vervoer moet. Maar het hoeft niet.

Als nabestaanden wensen dat een graf wordt geruimd en dat de stoffelijke resten naar een door hen gewenst graf op een door hen gewenste begraafplaats worden vervoerd, is per definitie altijd sprake van een opgraving, waar vergunning van de burgemeester voor nodig is. En waar voorwaarden voor het vervoer aan kunnen worden verbonden.

Het hangt er een beetje van af hoe oud de graven zijn en wat de ervaring is met opgravingen en ruimingen op de betreffende begraafplaats of speciaal vervoer nodig is. Als het om een betrekkelijk kleine hoeveelheid schone botten gaat, is er feitelijk geen bezwaar tegen om die bjivoorbeeld in een juten zak of beenderenkistje particulier te vervoeren.

Een stoffelijk overschot hoeft na ruiming niet op dezelfde begraafplaats worden geborgen; dat kan ook op een andere begraafplaats in de gemeente of op een begraafplaats in een andere gemeente. Als de stoffelijke resten naar elders gaan, is het wel verstandig om dit schriftelijk aan te kondigen bij de beheerder van die begraafplaats, om uit te sluiten dat nabestaanden dat wel vertellen, maar de intentie hebben de resten in de eigen tuin te begraven.

Inderdaad is het dus ook mogelijk om bij ruiming van meerdere begraafplaatsen de stoffelijke resten op 1 centrale begraafplaats in een verzamelgraf te plaatsen.

Bij ruiming en het overbrengen van stoffelijke resten naar een andere begraafplaats is geen vergunning van de burgemeester nodig, maar daar ligt de zaak anders omdat het ruimen dan een verantwoordelijkheid van de houder van de begraafplaats is. Die bepaalt zelf waar hij de stoffelijke resten wil bewaren en ook hoe ze eventueel getransporteerd moeten worden.

2. Als men 2 stoffelijke overschotten wil herbegraven in een nieuw particulier graf, zal men voor elk van die overschotten een eigen begraaflaag moeten gebruiken. Bij herbegraving moet gewoon aan de normale eis worden voldaan dat er een bepaalde afstand tussen de kisten is. De grootte van de kisten speelt geen enkele rol. Als men bijvoorbeeld een baby of klein kind in een graf begraaft, krijgt die ook een eigen laag.
Een en ander is ook nodig voor het geval men de stoffelijke overschotten later nog eens wil verplaatsen, ook al is die kans klein. Zij moeten dan op een eigen begraaflaag te vinden zijn.

Bij ruiming is de situatie inderdaad anders; dan mag men stoffelijke resten naast en zelfs door elkaar leggen. Maar... men kan niet zeggen: geef een nieuw graf, voer het maar uit als een ruiming en leg alles maar bij elkaar. Bij individuele herbegravingen in een nieuw graf moet een stoffelijk overschot dat misschien wel 50 jaar oud is, hetzelfde behandeld worden als een stoffelijk overschot dat 5 dagen oud is.

3. Voor urnen en asbussen in een graf hoeft nooit een termijn van grafrust (tegenwoordig van 10 jaar) in acht te worden genomen. Men kan de asbus altijd uit het graf nemen, bij wijze van spreken al een dag na de bijzetting. Een punt is alleen dat men de as in de asbus pas na 10 jaar na de crematie mag ruimen door verstrooiing. Als men een asbus dus bijvoorbeeld na 7 jaar opgraaft uit een graf (ongeacht of het een algemeen of een particulier graf is), moet de asbus nog 3 jaar op een andere manier bewaard worden, voordat men de as mag verstrooien.
Echter, als een rechthebbende die na die 7 jaar de grafrechten niet wil verlengen, aangeeft dat hij instemt met de verstrooiing, dan kan het weer wel. Men kan altijd binnen de bewaartermijn van 10 jaar de bestemming van de as wijzigen en de as verstrooien. Maar dat mag alleen de rechthebbende beslissen; de houder van de begraafplaats mag het niet op eigen houtje doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >