Ruiming van graf opa voorkomen


21 oktober 2007

Vraag nummer: 5006  (oude nummer: 9807)

Ik zal eerst een beetje uitleggen wat de situatie is.
Het gaat om het graf van mijn opa en hij ligt in Zevenaar begraven.
Nou hebben mijn ouders voor ongeveer 10 jaar terug een brief ontvangen om het graf van mijn opa te kopen maar dat konden ze niet opbrengen.
Dus hadden ze besloten om het graf tot 30 jaar te huren.
Nu hebben ze dus vorige week een brief ontvangen dat die 30 jaar om zijn en dat het graf zal worden geruimd.
Nou is dus mijn vraag of ik dan mischien nog de mogenlijk heb om het graf nog voor 30 jaar te huren of eventueel te kunnen kopen.
En als dat niet mogenlijk is zou het dan wel verplaatst kunnen worden naar een ander kerkhof

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt het grafrecht van uw ouders overnemen. Zij kunnen een brief aan de houder van de begraafplaats schrijven waarin ze verzoeken om het grafrecht op uw naam over te willen schrijven. U moet dan de brief mede ondertekenen dat u daarmee akkoord bent, want er zijn immers ook kosten aan verbonden als u het grafrecht overneemt en verlengt. De begraafplaats moet de overschrijving schriftelijk bevestigen.

U kunt het graf echter niet voor 30 jaar huren, of het 'kopen' (waarmee u waarschijnlijk afkoop van de kosten 'voor eeuwig' bedoelt; maar juridisch blijft het altijd een vorm van huur. Men kan nooit door koop eigenaar van een graf worden, anders zou de ondergrond door middel van een leveringsakte bij de notaris moeten worden overgedragen, bij het kadaster worden ingeschreven, krijgt men eigenaarslasten zoals waterschapsbelasting etc.; daar zit niemand op te wachten.
Sinds 1991 is het namelijk wettelijk zo geregeld dat men alleen in stapjes van 10 jaar het gebruik van een graf mag verlengen. Nooit 30 jaar inééns en geen afkoop van alle kosten. De wetgever wilde namelijk met het oog op ruimtebesparing op begraafplaatsen voorkomen, dat mensen hele lange termijnen vooruit regelen, waarbij de situatie kan ontstaan dat dat grafrecht nog vele jaren doorloopt terwijl die mensen niet meer leven. De achterliggende gedachte van de wetgever was dat zolang mensen er nog behoefte aan hebben, zij telkens voor 10 jaar kunnen verlengen. Als zulke mensen overlijden en er blijkbaar niemand anders meer behoefte aan het graf heeft, mag het ook worden geruimd.

Als nabestaanden toch wensen dat het graf blijft bestaan, moeten ze andere jonge mensen zoeken die het in de toekomst voor hen telkens verlengen. Of men kan een regeling treffen met de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl), waar men een bedrag kan storten, in ruil waarvoor de stichting telkens om de 10 jaar de verlengingen verzorgt. Grafzorg Nederland doet dit voor duizenden graven in binnen- en buitenland. Als u bijvoorbeeld 30 jaar via deze stichting regelt, bent u niet duurder uit dan wanneer u het zelf direct zou kunnen doen.

U vraagt of u het graf nog zou kunnen kopen. Wettelijk mag dat niet meer. Men mag een bestaand graf alleen in stapjes van 10 jaar verlengen. Maar u kunt de situatie van koop wel vergelijkbaar regelen met de genoemde Stichting Grafzorg Nederland. Qua kosten moet u dan denken aan 55 tot 60 keer de gemiddelde jaarlijkse kosten. Stel de verlenging kost 1.000,- per 10 jaar, dan is dat gemiddeld 100,- per jaar. Afkoop voor onbepaalde tijd kost dan ongeveer 55 of 60 keer dat bedrag. U kunt dan voor ongeveer 5.500,- tot 6.000,- het graf 'voor eeuwig' laten behouden. Maar dit is een rekenvoorbeeld; de werkelijke kosten zijn gebaseerd op de feitelijke kosten die de betreffende begraafplaats rekent. De tarieven van begraafplaatsen lopen in den lande sterk uiteen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.