Ruiming van graf na 42 jaar. Cremeren?


18 april 2007

Vraag nummer: 4777  (oude nummer: 9192)

I.v.m. reorganisatie wordt het graf van mijn broer geruimd. Is het mogelijk om de resten te laten cremeren en wie draait er voor deze kosten op.
Graag uw advies over de procedure etc.
Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten,
Vxxxx Mxxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de 'huurtermijn' van een graf verlopen is, kan de inhoud worden geruimd. Ik begrijp althans dat de termijn verlopen is en dat u het als familie niet verlengen wilt, want anders zou het graf niet geruimd mogen worden. U hebt wettelijk recht op verlenging van een eigen graf, als u dat zou willen.

Indien u wenst dat de resten na ruiming gecremeerd worden, is dat voor uw eigen rekening en moet u het in principe zelf organiseren.
Een houder van een begraafplaats hoeft alleen op de meest eenvoudige en goedkoopste manier te ruimen. Misschien kan hij het graf zelfs gewoon laten liggen, bijvoorbeeld als er een voetpad overheen komt. Dat klinkt even wat cru, maar de botten na ruiming worden wel vaker begraven in 'loze ruimte' zoals aan de kant van het terrein of onder een voetpad.
Wellicht is de houder van de begraafplaats in dit geval bereid om e.e.a. in zijn ruimingstraject mee te nemen, wat voor u wellicht kosten spaart, maar hij is er niet toe verplicht. Dat is een gunst.

Voor opgraven en cremeren op verzoek van een nabestaande is verlof van de burgemeester en toestemming van de officier van justitie nodig. Dat zijn formaliteiten, u zult die toestemming altijd krijgen.

Over opgraven en cremeren zijn tientallen vragen en antwoorden te vinden in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven' van de rubriek 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.