Ruiming ivm ruimte tekort begraafplaats


23 oktober 2007

Vraag nummer: 5007  (oude nummer: 9808)

Ik wilde even vragen of het nog mogenlijk is een graf te (kopen)huren voor 10 jaar als een graf wordt geruimd wegens ruimte gebrek.
Maar daarbij moet ik dan wel zeggen dat ze op deze begraafplaats nog wel een nieuw stuk hebben waar ze nog mensen kunnen begraven.
Dus zou dat mogenlijk zijn.
Zo niet zijn er dan nog andere mogenlijkheden om het graf te houden. Want wij willen het niet kwijt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een eigen graf kan nooit worden geruimd wegens ruimte-gebrek; de begraafplaatshouder moet altijd een verlenging aanbieden.
Een algemeen graf wordt in de regel nooit verlengd. Dat is op nagenoeg elke begraafplaats een harde voorwaarde; men wil doorstroming. Een probleem is vaak ook dat meerdere overledenen van verschillende families in hetzelfde graf liggen, waardoor verlenging te gecompliceerd is. Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Algemeen graf'.

Verlenging van een algemeen graf is niet af te dwingen. Wie in een algemeen graf laat begraven, stemt er op voorhand mee in dat het graf niet verlengd kan worden. Als men toch een graf wil behouden, is alleen opgraving en herbegraving in een ander graf mogelijk. Maar begraafplaatsen staan in de regel alleen herbegraving een eigen graf toe. Nu in een algemeen graf. Als iedereen telkens - meestal flink goedkoper - in een algemeen graf zou kunnen laten herbegraven, verkoopt men op den duur geen eigen graf meer. Het eigen graf is gericht op de lange termijn.
Een eigen graf mag men echter niet uitgeven voor een termijn korter dan 20 jaar; dat is een wettelijk voorschrift.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.