Ruiming i.v.m. niet betalen grafrechten


9 juli 2007

Vraag nummer: 4866  (oude nummer: 9474)

Mag een kindergraf, dat voor 20 jaar is uitgegeven, maar waarvoor nooit grafrechten zijn betaald, na 10 jaar geruimd worden (na het vereiste aanplakken)?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik zo niet zeggen. Dat hangt er van af of dat er op dit graf een uitsluitend grafrecht rust; dat is het geval als er een grafbrief of beschikking of overeenkomst is waarin dit recht aan een nabestaande is verleend.

Als het grafrecht bestaat omdat er een schriftelijk stuk is, mag het graf niet binnen de termijn van het grafrecht geruimd worden. Dat is niet betaald is, is op zich geen geldige reden om het grafrecht te laten vervallen.
Dat is anders, als er in de verordening of het reglement van de begraafplaats staat dat de rechten kunnen vervallen worden verklaard als er niet of niet tijdig betaald wordt. Dat propageer ik zelf altijd om in verordeningen en in reglementen op te nemen. Maar de meeste begraafplaatshouders hebben zo'n regel niet.

Als er geen overeenkomst of beschikking is, is er formeel geen grafrecht tot stand gekomen. Een grafrecht moet namelijk schriftelijk worden gevestigd. Geen papier geen recht. Dan kan het graf beschouwd worden als een algemeen graf dat na 10 jaar mag worden geruimd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.