Ruiming en weer in gebruik nemen begraafplaats


23 augustus 2011

Vraag nummer: 25731

Geachte heer Van der Putten,
In verband met ruimtegebrek wil ons gemeentebestuur, indien mogelijk, een gedeelte van een algemene begraafplaats ruimen en zo spoedig mogelijk daarna weer in gebruik nemen voor nieuwe begravingen. Op het desbetreffende gedeelte uit de jaren dertig van de vorige eeuw heeft in 1969 de laatste begraving plaatsgevonden. Het betreft hier enkeldiepe graven die zo'n tachtig jaar geleden voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Buiten de voorletters en geslachtsnaam van de overledenen beschikken we niet (meer) over een administratie van dit gedeelte. Binnen de gemeente varieren de meningen over de mogelijkheden binnen de wet nogal. Enerzijds wordt gedacht aan het plaatsen van een mededeling bij de desbetreffende graven en wanneer daar binnen een jaar geen reactie komt, de overblijfselen te ruimen en onmiddellijk daarna weer als begraafplaats te gebruiken. Anderzijds wordt aangenomen dat na geslotenverklaring van dat gedeelte er eerst na twintig jaar weer begraven kan worden. Kunt u ons aangeven wat de mogelijkheden zijn en hoe wij hier mee om dienen te gaan.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Alleen het feit dat er geen rechthebbenden meer bekend zijn en dat u niet meer over een administratie beschikt, geeft de gemeente geen recht om graven te ruimen. Als de graven voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, kunnen de rechten alleen vervallen op grond van voorwaarden die in de oude grafakten of beheersverordening zijn opgenomen. Het een jaar lang plaatsen van een bordje helpt daar ook niet aan.
Zie de vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf/begraafplaats ruimen', zoals de recente vraag 'Ruiming eeuwigdurende graven en verwaarlozing'. En ook vragen in de subrubriek 'Sluiten begraafplaats'.

Verwaarlozing van de graven kan een reden zijn om de grafrechten vervallen te verklaren.

Ook het sluiten van dit deel van de begraafplaats kan een middel zijn om de grafrechten te laten vervallen. Maar... alleen als deze voorwaarde vroeger ook al in de beheersverordening was opgenomen. U noemt deze optie zelf ook. Als van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt en de grafrechten per direct vervallen, kunnen de graven ook per direct worden geruimd en kan de grond direct weer worden gebruikt voor nieuwe graven. Dan moet de sluiting natuurlijk eerst weer worden opgeheven. Een punt is nog dat belanghebbenden tegen de sluiting in beroep kunnen gaan.
De termijn van 20 jaar, waar u op doelt, is alleen aan de orde als de graven niet actief zouden worden geruimd.
Zie ook mijn boekje 'Begraving' (uitg. SDU).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >