Ruimen van lijken overledenen aan cholera


16 november 2011

Vraag nummer: 26708

Op de begraafplaats van Veenhuizen, Denthe, liggen vele slachtoffers van de cholera epidemie van 1849 en 1854. De mensen die betrokken zijn bij de begraafplaats zeggen dat er een wettelijke regeling is dat de lijken van deze slachtoffers niet opgegraven mogen worden dan na 200 jaar. klopt dit, en is deze wet nog steeds van kracht?
met vriendelijke groet M. Bakker

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Mij is geen wet bekend op basis waarvan slachtoffers van een cholera-epidemie niet binnen 200 jaar opgegraven zouden mogen worden. Ook geen algemene maatregel van bestuur, Koninklijke besluit, ministerieel besluit of andere regeling, lager dan een wet in formele zin.

De Wet op de lijkbezorging bevat in elk geval terzake geen voorschriften.
Als er een regeling zou bestaan, zou ik vermoeden dat die bestaat krachtens (een voorloper van) de Wet van 9 oktober 2008, houdende bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid), die o.a. de Infectieziektenwet en de Quarantainewet (en voorlopers) heeft vervangen.
Ik heb even gezocht, maar kan een dergelijke regeling of besluit niet vinden op internet, zoals de site www.overheid.nl. Noch ergens anders, zoals in mijn Thematisch Handboek Lijkbezorging (uitg. www.SDU.nl), dat toch tamelijk compleet is op het gebied van regelgeving terzake van begraven en begraafplaatsen.

Als er het voornemen is om dergelijke graven te ruimen, lijkt het mij evenwel verstandig om contact op te nemen met het RIVM in Bilthoven. Het RIVM heeft een informatieve pagina over cholera (http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/cholera/index.jsp) waar geen opmerkingen staan over het (op enige termijn) ruimen van graven.

Vergelijk ook de vraag Mag een molen malen bij een begraafplaats?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of Kijkersvragen zoals over 2 lichamen in 1 kist:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.