Ruimen urn die slechts kort in graf heeft gestaan


28 juni 2007

Vraag nummer: 4852  (oude nummer: 9436)

Mag een gemeente een graf ruimen na de wettelijke termijn als de rechthebbende niet zou willen verlengen, maar er is 1 asbus bijgezet 10 jaar gelden Wat gebeurd er dan met de asbus? Gemeente mag niet verstrooien, zie art WLB 66.
Heeft de gemeente toestemming nodig van rechthebbende om ruiming van de ruimte waar de asbus is bij gezet?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De wettelijke termijn van 20 jaar voor het verstrooien van as ligt op 20 jaar. Dat heeft niets te maken met het graf of de nis waar de asbus in bewaard wordt, maar met de asbus zelf.

Stel dat een eigen graf voor 20 jaar wordt uitgegeven en dat na 10 jaar een asbus wordt bijgezet. Als het grafrecht niet verlengd wordt, mag de asbus nog niet geruimd worden. Men mag het graf wel ruimen, maar de asbus moet dan door de houder van de begraafplaats nog eens 10 jaar (elders) bewaard worden om de 20 jaar van artikel 66 vol te maken, tenzij de rechthebbende op het graf toestemming heeft gegeven voor verstrooiing van de as.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.