Ruimen knekels


24 september 2013

Vraag nummer: 35700

Geachte heer van der Putten,
In Vierpolders zijn wij als gemeente voonemens de begraafplaats aan te kopen. De verkoper wil achter de kerk 3 m1 mee verkopen. In deze strook grond liggen oude knekels. Mogen wij die zomaar opgraven en verplaatsen? Uit humaan oogpunt willen wij de gemeente Brielle ze wel op de begrafplaats houden. Mag dit? en wat moeten we publiceren?

Antwoord:

Geachte heer,

Een knekelput mag altijd worden verplaatst. Dus ja, u als houder van de begraafplaats mag altijd knekels opgraven en verplaatsen. Het is gewoon een daad van beheer, net als bij wijze van spreken het maaien van het gazon op de begraafplaats.

Deze knekels mogen naar een andere plak op de begraafplaats worden herbegraven. Ze mogen zelfs naar een andere begraafplaats worden overgebracht, als u dat beter uitkomt.

Er is nog een andere mogelijkheid, maar die is problematisch. Hij is eigenlijk alleen theoretisch. Men zou de inhoud van een knekelput namelijk in beginsel ook mogen cremeren, maar alleen onder een heel zware en heel strenge voorwaarde. Namelijk de voorwaarde dat alle nabestaanden van alle personen wiens stoffelijke resten het betreft, daar toestemming voor zouden geven. Dat is feitelijk niet haalbaar, want dan zou u vanaf het begin van de begraafplaats, het eerste graf, moeten weten wie er allemaal gelegen heeft en alle nabestaanden moeten vragen om toestemming. Dan hebben we het over waarschijnlijk vele duizenden personen. En dan mag er ook niet van 1 persoon een weigering zijn, want dan gaat het hele gebeuren niet door.
De Tweede Kamer heeft zich een aantal keren heel sterk gemaakt voor de eis dat er altijd beslist een positieve toestemming moet zijn, om stoffelijke resten die uit graven komen, te kunnen cremeren. Als er geen toestemming is, er niemand gevonden kan worden die toestemming zou kunnen geven en natuurlijk al helemaal als iemand toestemming weigert, mag niet worden gecremeerd. Overweging van de Kamer was dat beslist niemand die bewust voor begraven had gekozen, 10 jaar, 50, jaar, 200 jaar geleden of wanneer dan ook, nooit later alsnog zou kunnen worden gecremeerd.
Kortom, in theorie zou met toestemming kunnen worden gecremeerd, maar u krijgt die 100% toestemming nooit bijeen.

U hoeft niets te publiceren. Daar zie ik bij de verplaatsing van een knelput ook geen enkele meerwaarde van.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >