Ruimen/herbegraven en bijbegraven in één graf; mag dat?


31 oktober 2007

Vraag nummer: 5022  (oude nummer: 9826)

Bij ons is de vraag gesteld van een burger of een graf twee-diep geschud/geruimd kan worden en dan herbegraven in hetzelfde graf derde laag zodat zij en haar man twee-diep er bovenop er later bijbegraven kunnen worden mag dat?
Er moeten dan vier stoffelijke overschotten geregistreerd worden .
En waar kan ik het vinden dat dit e.v.t. is toegestaan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dit is toegestaan. Zelfs meer dan dat, dit is precies wat de bedoeling is als een graf wordt geschud.

Dit mag bij een tweepersoons graf. Het 'herbegraven' in wat u de derde laag noemt, is geen echt 'begraven'. Er is ook geen driepersoons graf voor nodig. Er hoeft geen kist te worden gebruikt en men hoeft ook niet de afstand aan te houden van 30 cm die normaal tussen kisten moet worden aangehouden. Men kan bijvoorbeeld 10 cm onder het niveau waar straks de kist op de tweede laag komt te staan, de tijdens de ruiming aangetroffen resten over de bodem van het graf uitspreiden en dan alles met een laagje aarde van 5 of 10 cm bedekken. Dat is voldoende.

Het is normaal om het graf pas te schudden op het moment dat er weer in dat graf begraven moet worden. Dan gaat bij het openen van het graf voor de begrafenis het dieper begraven van de gevonden botten in één moeite door. Je moet alleen iets eerder beginnen met het openen van het graf omdat er extra werk aan zit in vergelijking met het delven van een heel nieuw graf. Of je opent het graf al de dag tevoren omdat je niet weet hoeveel werk er aan vast zit en je natuurlijk geen risico wilt lopen dat het graf niet gereed is op het moment dat de stoet de begraafplaats op komt.

Het is ook niet zo dat later, na het schudden, ten aanzien van dit graf 4 stoffelijke overschotten moeten worden geregistreerd. De oudste stoffelijke overschotten zijn immers geruimd en hoeven na het schudden niet meer als begraven personen te worden geregistreerd. U moet in de administratie aangeven dat deze resten geschud zijn (met de datum waarop het is gebeurd).
De registratie van de overledenen heeft na het schudden geen zin meer, omdat ze niet meer individueel opgegraven kunnen worden. Normaal gesproken worden bij het schudden de botten door elkaar worden gemengd. In theorie kun je dan later in geval van nood - stel dat je om een of andere reden toch zou moeten opgraven - met behulp van o.a. DNA-onderzoek wellicht nog vaststellen wie wie is, maar dat is in de praktijk onnodig. Er is na het schudden ook geen recht meer voor een rechthebbende op het graf om opgraving en hebergaving van die eerst overledenen te vragen.

U vraagt waar u kunt vinden dat dit is toegestaan. Welnu, dit is in de terminologie van de wet gewoon ruiming. Je kunt ruimen door de resten dieper in hetzelfde graf te begraven of je kunt ruimen door de resten naar een knekelput of andere plaats op de begraafplaats over te brengen. Maar in juridische zin blijft het ruimen.
De wetgever heeft dit niet in detail in de wet beschreven, omdat je anders een wet krijgt die 3 keer zo dik is. En men vond dat ook niet nodig omdat dit in begraafplaatsland een heel gangbare praktijk is. U bent er blijkbaar niet mee bekend, maar er zijn begraafplaatsen waar dit elke week gebeurt.

Maar er zijn wel plekken "waar u het kan vinden". Er is over deze praktijk geschreven in de Handleiding Opgraven en Ruimen van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl). Zeer nuttig boekje, dat ik van harte kan aanbevelen. Het boekje is in zijn geheel ook opgenomen in het Thematisch Handboek Lijkbezorging van uitgeverij SDU (www.sdu.nl). Voorts is e.e.a. natuurlijk beschreven in mijn boek 'Begraving', waarvan de 2e herziene druk begin dit jaar bij de SDU is verschenen. U kunt dit boekje los bestellen, maar het is ook opgenomen in het Thematisch Handboek Lijkbezorging, waar ook praktijkvragen over o.a. dit onderwerp zijn opgenomen.

Het beheer en de administratie van een begraafplaats roepen vaak nog veel vragen op. Natuurlijk vooral als bepaalde zaken in een plaats of regio weinig voorkomen. Hoe vaak sommige praktijken zoals schudden voorkomen, verschilt per plaats of regio enorm. Wat op sommige begraafplaatsen bijna dagelijks voorkomt, komt elders eens in de tien jaar voor. En er zijn natuurlijk telkens weer nieuwe medewerkers die 'het vak' onder de knie moeten proberen te krijgen. Dat is niet eenvoudig, want de wetgeving is erg summier en vertelt weinig of niets over de praktijk.
Het is daarom verstandig en handig als de gemeente is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Haar vakblad De Begraafplaats, dat elk kwartaal verschijnt, biedt veel informatie en men kan bij de LOB ook terecht met allerhande praktijkvragen. Dat kan schriftelijk en telefonisch. Op de eigen site heeft men ook een - alleen voor leden toegankelijke - vraag- en antwoordrubriek die met de mijne vergelijkbaar is. Ook daar zou u ongetwijfeld het antwoord op uw vraag hebben kunnen lezen.

Er is voldoende informatie, men moet alleen weten waar men het kan vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.