Ruimen graven zonder aanwezigheid van toepassing zijnde verordening


5 januari 2017

Vraag nummer: 48869

De gemeente heeft het voornemen in de toekomst graven te ruimen.
De graven die we hiervoor voor ogen hebben betreffen graven die uitgegeven zijn sinds 1932 op basis van de beheersverordening die in 1888 is vastgesteld. Helaas kunnen we deze verordening niet meer terugvinden. Hierdoor kunnen wij de juridische status van deze graven niet achterhalen en dus ook niet beoordelen of er nog grafrechten rusten op deze graven. Ik vraag me nu af op basis waarvan het eventueel wel mogelijk is deze graven te ruimen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De van toepassing zijnde verordening is de actuele, nu geldende verordening. Alleen, om te kijken wat de rechten op bestaande graven KUNNEN zijn, kan het zinvol zijn oudere verordeningen te raadplegen.

Als het voornemen bestaat om graven te ruimen, moet u inderdaad eerst eens even kijken naar de juridische situatie. Die situatie kan worden gevormd door de beheersverordening (soms was die er niet, maar alleen een heffingenverordening die ook 'voorwaarden' bevatte ten aanzien van termijnen e.d.), de akte van uitgifte van een graf en omstandigheden die er nadere invulling aan gaven. Hebt u geen grafkaarten? Grafbrieven? Correspondentie?

Men mag er echter ook van uitgaan dat nieuwe beheersverordeningen zijn opgesteld terwijl de bestaande verordening er naast lag. Als er reden was om een overgangssituatie in een nieuwe verordening op te nemen, was er een grote kans dat dat gebeurd is. Tussen 1888 en nu zijn mij een aantal nieuwe beheersverordeningen van uw gemeente bekend.

Het is zeker nuttig om ook naar de oudste beheersverordening(en) te kijken, maar voor het achterhalen van de grafrechten zijn ook grafkaarten, grafbrieven en andere documenten relevante bronnen.
Bovendien is het zo dat personen die menen rechten op graven te hebben, gevraagd mag worden dit aan te tonen of tenminste aannemelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.