Ruimen grafbedekking (geen contact rechthebbende)


29 januari 2015

Vraag nummer: 41338

Geachte heer Van der Putten,

Van een graf zijn de grafrechten verlopen.

Naar de ons bekende rechthebbende is naar het op het destijds opgegeven adres een brief verstuurd dat de grafrechten (na 20 jaar) eind 2014 zijn verlopen en dat men door overmaking van het genoemde bedrag de grafrechten met 10 jaar kunnen worden verlengd.

Nu ben ik door de bewoonster van het adres waar de brief is bezorgd gebeld , deze bewoonster vertelde dat zij deze persoon(geadresseerde)niet kent. Zij weet ook niet waar deze persoon naar toe is verhuisd.

M.a.w. wij kunnen op dit moment niet de ons “bekende” rechthebbende achterhalen.

Vraag is nu:
Kunnen wij de grafbedekking verwijderen en vernietigen?
Zo ja, is er nog een termijn van toepassing voor de verwijdering plaatsvindt?
Zijn er nog andere voorwaarden waaraan wij dienen te voldoen?

Graag uw advies in deze.

Met vriendelijke groeten,
XXXX XXXXXXXX
Beheerder begraafplaats

Antwoord:

Geachte heer,

Voor een geval als dit zijn er geen harde wettelijke regels. Maar ik zou altijd wel een bordje bij het graf zetten met het verzoek om contact op te nemen. En dat toch wel minstens een jaar laten staan.

Wat ook helpt is om regelmatig, zeg eens per half jaar, in een blaadje voor de kerk (en ook op de site van de kerk, als u die hebt) het bericht op te nemen dat u in aanraking wilt komen met verhuisde rechthebbenden op graven of andere nabestaanden, omdat graven anders geruimd worden.

Ik vind het zelf altijd onrustig als er geen contact met een rechthebbende is geweest. Mensen denken vaak ten onrechte dat als ze een verhuizing aan de gemeente doorgeven, alles meteen geregeld is. Nu zullen misschien 9 van de 10 mensen geen behoefte hebben aan het in stand houden van het graf, maar als die ene persoon die dat wel heeft moet merken dat het graf onbedoeld geruimd is omdat hij niet wist van een verlenging, is dat soms een verdrietige zaak.

De voorbeelden die ik ken, van mensen die heel blij zijn dat er toch nog een bordje bij een graf stond e.d., motiveren mij altijd om beheerders te waarschuwen om toch echt van alles te proberen om mensen te bereiken. Ik vind het eigenlijk het verstandigst om vrij snel nadat brieven voor verlengingen de deur uit zijn gegaan (1 jaar voor het verstrijken van het grafrecht) maar er niet direct een antwoord komt, na 1 of 2 maanden, bordjes bij de graven te zetten, of stickers er op te plakken of iets dergelijks, met het verzoek om contact op te nemen met de beheerder of de administratie. Misschien is de rechthebbende overleden, zonder dat u het weet. Of heeft de rechthebbende geen behoefte aan een verlenging, maar heeft een broer of zus dat wel en communiceert men dat onderling niet. Beter een keer te veel gewaarschuwd dan een keer te weinig.

Als het grafrecht niet tijdig verlengd is, hebt u gewoon het recht om de grafsteen te verwijderen en te vernietigen en het graf aan een ander uit te geven. Als u met ruimtegebrek zit zou ik zeggen: dan gewoon ruimen. Rechthebbenden hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.
Maar als er voldoende ruimte is zou ik nabestaanden toch nog een kans geven om contact met u te zoeken. Sommige mensen zullen u erg dankbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.