Ruimen graf van familie (zonder dat dit bij familie bekend was)


30 maart 2007

Vraag nummer: 4727  (oude nummer: 9104)

Mijn vraag is of het toegestaan is om een graf te ruimen en een steen te vernietigen zonder overleg met de in leven zijnde kinderen.

Een aantal jaar geleden is gemeld dat mijn oom en tante bijgeplaatst zouden worden in het graf van mijn grootouders.
Kort geleden is één van beiden overleden. Nu blijkt dat i.p.v. bijplaatsing, het graf geruimd is en de steen wordt vernietigd.

Kan dit zomaar?

Antwoord:

Geachte heer,

Dit kan natuurlijk niet 'zomaar'. Dit kan alleen nadat de rechthebbende op het graf de grafrechten niet verlengd heeft.
Als de begraafplaatseigenaar het graf heeft geruimd zonder toestemming van de rechthebbende, terwijl er nog rechten op het graf rusten, kan de rechthebbende uiteraard herstel en schadevergoeding vragen.

Als een rechthebbende op het graf de rechten niet verlengt of afstand doet van het graf, kan de begraafplaatseigenaar het graf ruimen en de steen vernietigen.

De begraafplaatseigenaar heeft geen verplichting om op zoek te gaan naar familie van de overledene. Dat zou ze ook niet eens kunnen, want daar heeft ze geen bevoegdheden toe. Men kan als begraafplaatshouder niet 'zomaar' allerlei gegevens uit de GBS (gemeentelijke basisadministratie, de vroegere burgerlijke stand) krijgen.
Andersom kunnen familieleden die interesse hebben in een graf, wel altijd de begraafplaatsadministratie benaderen, en vragen om een seintje te geven als bijvoorbeeld de rechten niet verlengd worden door een ander familielid, zodat zij het graf over kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.