Ruimen graf; toestemming nodig?


11 februari 2010

Vraag nummer: 7304  (oude nummer: 15063)

Hr van der Putten
Om helemaal duidelijk te zijn nogmaals een vraag over ruimen :
Als ik het goed begrepen heb, is er na het verlopen van het grafrecht en de rechthebbende niet reageert c/q niet wil (schriftelijk)verlengen het recht verlopen en kunnen we als beheerder begraafplaats dit graf ruimen. In eerste instantie bedoel ik hiermee het grafmonument incl. beplanting. Indien wij het graf willen hergebruiken of compleet ruimen kunnen wij dan de stoffelijke resten zondermeer opgraven en bv. dieper her begraven zonder toestemming van wie dan ook of is er toestemming nodig van de overheid.
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, als het grafrecht verlopen is, kan het graf worden geruimd. Eerst de steen en later de inhoud. Soms kan het ook tegelijk, als er meteen opnieuw in dat graf begraven wordt.

Voor het ruimen van de inhoud van de graf - ongeacht of dat dieper herbegraven is of elders herbegraven - hebt u geen toestemming van iemand nodig. Niet van de voormalige rechthebbende en niet van de overheid.
U bent zelf verantwoordelijk. De wetgever weet dat beheerders hier altijd verantwoordelijk mee omgaan en vond nadere regels in de vorm van vergunningen niet nodig.

Er is nog wel een heel uitzonderlijke regel in de wet. Normaal kan een graf geruimd worden na 10 jaar na de laatste begraving (mits er geen rechten meer op het graf rusten). Maar de termijn van 10 jaar kan worden verlengd. Dat staat in lid 4 van artikel 31: gedeputeerde staten kunnen besluiten de in het tweede lid genoemde termijn te verlengen. Het besluit kan terstond in werking treden. Ik ken echter geen enkel voorbeeld van dergelijke besluiten tot verlenging. Als beheerders van begraafplaatsen weten dat de lijkontbinding op hun begraafplaats zo traag verloopt dat een langere termijn dan 10 jaar wenselijk is, dan houden zij er zelf al rekening mee. Zij zitten zelf al niet te wachten op de problemen die dit met zich mee brengt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.