Ruimen graf over 20 jaar (en dat vastleggen bij uitgifte)


16 maart 2009

Vraag nummer: 6297  (oude nummer: 12525)

Geachte mr van der Putten
Het is hier in de gemeente de gewoonte de eerste grafrechten voor 20 jaar uit te geven.Is het wettelijk mogelijk om als iemand die in een terminale fase verkeerd het graf voor 20 jaar te betalen en daarbij aan kan geven dat het graf na 20 jaar geruimd zal worden, volgens de gemeente is de persoon na het overlijden geen belanghebbende meer en kan nu niet aangeven wat er over 20 jaar met het graf moet gebeuren. ( belanghebbende zou dan een heel ander persoon kunnen zijn )
Er is geen partner en er zijn geen kinderen
Het schijnt op een of andere wijze wel via de notaris vast te leggen maar daarvan wil men eigenlijk geen gebruik maken
bij voorbaat dank
met vriendelijke groet
M Linsen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente heeft gelijk. Iemand kan niet letterlijk over het graf heen regeren. De persoon die over 20 jaar rechthebbende op het graf is, kan volgens de wet beslissen of hij of zij het graf verlengt of niet. Dat recht of principe is niet te beperken.

Maar ik zie het feitelijke probleem niet. Als het graf na 20 jaar niet verlengd wordt, wordt het automatisch geruimd. Waarom zou iemand dat vast willen leggen? Wanneer en hoe concreet geruimd wordt, is ook altijd een eigen beslissing van de houder van de begraafplaats. Die kan het na afloop van het grafrecht op een manier en op een tijdstip doen die hem het beste uitkomt. Bijvoorbeeld als een aantal graven samen geruimd worden, of als een andere familie belangstelling heeft voor die grafplaats.
Je kunt als rechthebbende of voormalige rechthebbende nooit afdwingen dat een graf na afloop van de termijn direct door de begraafplaatshouder geruimd wordt. Daar helpt ook niet aan om 'iets bij de notaris' vast te leggen. De begraafplaatshouder is degene die volgens de wet beslist.

In een ander geval mag de rechthebbende wel beslissen, namelijk als die het graf wil schudden. Maar dat speelt alleen als het grafrecht wordt voortgezet, juist alleen als het bestaat en blijft bestaan. Dat is wat in uw geval betrokkene nu juist niet wenst, begrijp ik.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.