Ruimen graf en herbegraven stoffelijke resten in eigen tuin


4 maart 2011

Vraag nummer: 24555  (oude nummer: 16491)

Wij zouden graag een familielid na 30 jaar willen opgraven en de resten in een klein bottenkistje bewaren of evt herbegraven in eigen tuin.Is dit mogelijk en welke wegen moeten we bewandelen om dit te realiseren?
Bvd Ton van Alebeek

Antwoord:

Geachte heer,

Men mag een familielid na 30 jaar niet opgraven en de resten niet in een klein bottenkistje bewaren, of eventueel herbegraven in eigen tuin. Stoffelijke resten moeten op grond van wettelijke voorschriften altijd op een begraafplaats ter aarde worden besteld.

Wat soms wel mogelijk is, is om een particuliere begraafplaats op eigen grond aan te leggen; dan mag dit wel. Voor het aanwijzen van een stuk (eigen) grond als begraafplaats is een besluit van de gemeenteraad nodig.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf/begraafplaats op eigen grond'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over een graf op een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.