Ruimen binnen betaalde termijn grafrechten (geschil over wel/niet terecht vorderen onderhoudskosten)


29 april 2016

Vraag nummer: 45999

Grootouders en 3 ongehuwde tantes waarvan de laatste in 2006 is overleden hebben grafrechten vooruit betaald tot 2046 voor alle graven zodat de familie er niet mee wordt belast. Nu willen de kerkrentmeesters een vergoeding gaan heffen voor onderhoud van de begraafplaats. De nabestaanden willen deze kosten niet voldoen. Kan de kerk verplichten tot afstand van de graven?
Is men verplicht de teveel betaalde grafrechten terug te betalen als de nabestaanden akkoord zouden gaan met ruiming?

Vriendelijke groet, Gerrit Lazet

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik zo niet zeggen. Om te kijken of een vergoeding voor het onderhoud van de begraafplaats in deze situatie terecht of niet terecht is, hangt af van de voorwaarden van de grafakte(s) en van de algemene voorwaarden in de vorm van een beheersreglement. Dan moet er gekeken worden naar het reglement op het moment van uitgifte van de graven en naar het nu geldende reglement. Welke onderdelen van welk reglement voor deze situatie wel of niet nog van toepassing zijn, is pas te zeggen als je ze ziet en vergelijkt. Het is altijd overal anders geregeld. Of niet.

In het algemeen is het zo dat zolang er een overeenkomst is voor het in stand houden van graven, een van de partijen die bestaande overeenkomst gedurende de looptijd van die overeenkomst niet eenzijdig mag wijzigen of belasten met nieuwe voorwaarden. Dan kan men niet opeens onderhoud gaan vragen.

Maar in individuele gevallen kan het anders liggen omdat er een voorbehoud is gemaakt in de akte of het reglement.
Daarvoor moet je deze stukken bekijken.

Afhankelijk ook van de akte en het reglement kunnen de kerkrentmeesters de grafrechten vervallen verklaren. Maar ook daarvoor moet je natuurlijk eerst de betreffende stukken zien.

Als de grafrechten eerder opgeheven worden, bestaat er in het algemeen geen recht op terugbetaling van een deel van de grafrechten. Maar - u voelt hem al aan - in individuele gevallen kan het anders liggen omdat er een voorbehoud is gemaakt in de akte of het reglement. En ook daarvoor moet je deze stukken bekijken.

Als u de stukken hebt, kan ik er naar kijken. Als de kerkrentmeesters ongelijk hebben, kan er werk van gemaakt worden. Als u er dan samen niet uitkomt, is wellicht ook een klacht bij de Ombudsman uitvaartwezen mogelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.