Ruimen alleen in verzamelgraf?


5 juni 2008

Vraag nummer: 5466  (oude nummer: 10822)

Geachte heer van der Putten.

Regelmatig horen we dat op een begraafplaats stoffelijke resten van graven waarvan de grafrechten vervallen zijn worden opgegraven en dan weer opnieuw in dat zelfde graf zo diep worden herbegraven dat er dan wederom één of twee overledenen daarboven op begraven kunnen worden.
Volgens ons geeft de wet aan dat deze stoffelijke resten wel mogen worden opgegraven maar dan moeten worden herbegraven in een "verzamelgraf" of het kerkhof.
Dus niet in het bestaande graf als extra.

Klopt onze redenering of is de wet daarop veranderd?

Antwoord:

Geachte heer,

Zowel het een als het ander mag. Het is vaak makkelijk om, als er toch een graf gegraven wordt, de aangetroffen stoffelijke resten dieper in datzelfde graf her te begraven dan in een apart verzamelgraf. Het dieper herbegraven is op veel oudere begraafplaatsen, waar men tussen oude bestaande graven plekken opnieuw uitgeeft, de meest gehanteerde wijze van ruiming van een graf.
Het herbegraven hoeft maar een beetje dieper te zijn daar op de diepte waar de 2e kist moet komen. Men hoeft geen rekening meer te houden met afstand grondwater. Klein laagje zand er overheen en klaar is het graf voor 2 nieuwe kisten.
Sommige begraafplaatsen bieden het dieper begraven ook aan als een extra service. Het schudden van het graf noemt men dat dan. Dat is emotioneel zinvol als het gaat om een bestaand familiegraf waarin men een volgende generatie wil begraven.
Als het graf aan vreemden wordt uitgegeven, kan het ook op dezelfde wijze worden geschud/geruimd, alleen hoeft dat niet verteld te worden. Het is gewoon de meest eenvoudige en op veel plaatsen gangbare manier om een oud graf vrij te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >