Resten van mijn vader


16 april 2011

Vraag nummer: 24637  (oude nummer: 16635)

vorig jaar 2010
washet graf recht afgelopen mijn ma kon niet meer betalen dus afgestaan
en steen is verwijderd
maar zijn resten ziten nog in de grond heb ik daarnu 2011 nog recht op
voor opgraven en mee nemen in een klein kistje

vriendelijke groet h.laan

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Vermoedelijk liggen de stoffelijke resten van uw vader nog in dat graf. Gewoonlijk worden de resten pas geruimd als het graf aan een andere persoon wordt uitgegeven.

U hebt geen recht op de stoffelijke resten die nog in het graf rusten. Maar waarschijnlijk mag u ze wel laten opgraven, Maar alleen om ze in een ander graf te laten herbegraven of cremeren.
Men mag geen stoffelijke resten uit een graf mee naar huis nemen. Wettelijk is geregeld dat men stoffelijke resten altijd op een begraafplaats moet laten of kan laten cremeren.

Aan het laten opgraven en naar een ander graf laten overbrengen van de resten zijn natuurlijk kosten verbonden. Hoe hoog (of laag) die kosten zijn, verschilt per begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >