Resten na schudding graf in achtertuin begraven


1 april 2010

Vraag nummer: 7487  (oude nummer: 15612)

Hallo, ik heb een vraag over de resten die overblijven na t schudden van het graf van mijn vader
Is het mogelijk om deze resten in mijn eigen achtertuin te begraven,in een zogenaamd bottenkistje? of is er een andere mogelijkheid om de resten in ere te houden
Mijn moeder wil vanaf volgend jaar geen grafrechten meer betalen, en ik heb moeite met het feit dat ik dan nergens meer naartoe kan.
Ik wil de steen zowiezo in mijn tuin zetten, en zou het ontzettend mooi vinden als ook mijn vader daaronder geplaatst mag worden

Met vriendelijke groeten,

Cindy

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het begraven van stoffelijke resten in de tuin is wettelijk verboden.

Artikel 31 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) gaat over het ruimen van graven. In lid 3 staat: 'De overblijfselen der lijken worden op een begraafplaats ter aarde besteld of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, in een crematorium gecremeerd.'

Artikel 23 Wlb schrijft voor dat begraving geschiedt op een begraafplaats.
Volgens artikel 25 is het verboden een begraafplaats, die niet op de voet van het bepaalde bij of krachtens deze wet is aangelegd of in gebruik genomen, als zodanig ter beschikking te stellen of te gebruiken.

Het begraven van stoffelijke resten in de achtertuin is het illegaal in gebruik nemen van de tuin als begraafplaats.
Het ter beschikking stellen van een begraafplaats als bedoeld in de artikelen 25 is op grond van artikel 81 Wlb ook nog eens strafbaar.
Kortom: dat kan zo niet.

Maar we zeggen niet alleen wat niet kan, maar ook wat wel kan.
Wat wel kan is het laten cremeren van de stoffelijke resten van uw vader; de asbus mag u wel in de tuin begraven.
Het grafmonument mag u trouwens wel altijd in uw tuin zetten.

Zie de vele vragen over het laten cremeren van stoffelijke resten in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren' van de rubriek Begraven.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=37

Overleg met de beheerder van de begraafplaats de mogelijkheden en kosten van opgraven en cremeren. Hij zal u natuurlijk deels naar een crematorium moeten doorverwijzen. Welicht is voor de opgraving en het transport ook een gespecialiseerd bedrijf nodig, maar dat kan de beheerder u vertellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.