Reserveren via vol huurgraf


13 oktober 2008

Vraag nummer: 5744  (oude nummer: 11439)

Geachte heer,
Vroeger was de begraafplaats bij de kerk in onze gemeente (Pijnacker) een algemene. Sinds de opening van de nieuwe algemene begraafplaats is onze begraafplaats weer een kerkelijke geworden. Nu is er ooit grafrecht betaald voor een tweediep huurgraf, waarin ook 2 mensen begraven zijn. Nu overlijdt de (niet kerkelijke) rechthebbende en wil in dit graf begraven worden, maar het graf is officieel vol. De familie wil het nu ruimen of schudden zodat er plaats komt voor de nu overledene. Dit zien wij als verkapte vorm van reserveren, wat officieel niet mogelijk is. Is dit te voorkomen of te weigeren? Moet dit in een PR worden ondervangen? Kortom, hoe kan je hier als beheerders mee omgaan?

Vriendelijke groet,
Annette Theeuwsen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Schudden is geen verkapte vorm van reserveren. Als bij de uifgifte van de graven het recht op schudden bestond, dan blijft dat recht gewoon bestaan. Het is een essentieel onderdeel van het grafrecht dat meerdere generaties van het graf gebruik kunnen maken. Wat trouwens niet wil zeggen dat het zonder meer gratis is, u kunt er een behoorlijk tarief voor heffen.

Je hebt het over het reserveren van een graf, als iemand de plek van een nieuw graf wil vastleggen, waar nog niet direct begraven wordt. Dat legt beslag op de capaciteit van een begraafplaats, want het verkleint de voorraad van nog uit te geven graven. Dat wordt soms als onwenselijk gezien als er weinig ruimte is. Een begraafplaats geeft liever graven uit waar feitelijk gebruik van wordt gemaakt, dan dat ze jarenlang ongebruikt blijven. Los van het punt natuurlijk dat u iedereen in het dorp een gezond lang leven toewenst.

Het schudden van een graf heeft geen enkel effect op de ruimte van een begraafplaats, althans niet in negatieve zin. Er wordt juist voorkomen dat er beslag op extra ruimte hoeft te worden gedaan waardoor er meer mensen begraven kunnen worden.

Maar de belangrijkste vraag hier is: bood of biedt uw begraafplaats het recht op het laten schudden van het graf? Als dat recht nooit bestond, kan de familie er ook geen aanspraak op maken. Maar aan de andere kant: wat is er op tegen om het toch toe te staan, als een familie het graag heeft? Ook als het niet in het reglement of een oude grafakte staat. U kunt het dan toch toestaan. U moet er alleen op letten dat het schudden ongeveer even duur is als een nieuw graf, zodat mensen het niet alleen vragen om kosten uit te sparen en de begraafplaats niet onnodig inkomsten derft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.