Rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging


22 december 2015

Vraag nummer: 44642

Geachte heer Van der Putten,

Vanwege een onderzoek naar ruimen van graven op een gemeentelijke begraafplaats, ben ik zeer benieuwd naar de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging met betrekking tot ruimen, dan wel opgraven - herbegraven van particuliere en algemene graven.

Kunt u mij de rechtsgevolgen aangeven van een verlopen grafrusttermijn? Dit alles met name gezien vanuit het oogpunt van de begraafplaatshouder.

Hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is zo algemeen dat ik er geen antwoord op kan geven. Over zo'n algemene vraag kan ik een boek schrijven, maar ik denk dat het niet het doel van uw vraag is.
Ik heb er al eens een boek over geschreven, het Handboek Wet op de lijkbezorging. Dat boek barst van de beschrijvingen van rechtsgevolgen. Maar alleen in combinatie met handelingen. Dat is een andere invalshoek.

Uit de Wet op de lijkbezorging vloeien helemaal geen rechtsgevolgen voort. Handelingen, rechtshandelingen en feitelijke handelingen, kunnen rechtsgevolgen hebben. Een wet niet. Maar dan is het ook de vraag wie die handelingen verricht, of iemand bevoegd is voor bepaalde handelingen e.d. En er zijn ontelbare (soorten) handelingen denkbaar. Welke bedoelt u?

Ik denk dat u een bepaalde problematiek over het ruimen van een of meer graven voor ogen hebt en daar deze - heel erg - algemene vraag over stelt. Maar zo werkt het niet.

U gebruikt bijvoorbeeld het woord 'grafrusttermijn'; bedoelt u dan het termijn dat een overledene in een graf begraven ligt, of de termijn van de grafhuur?

Als u uw probleem zo precies en concreet mogelijk omschrijft, wil ik met alle plezier kijken of ik er een bruikbaar antwoord voor u op heb.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >