Recht tot ontruiming door gemeente


13 november 2012

Vraag nummer: 32675

Ik heb een familiegraf voor de duur van 50 jaar, en in het contract staat dat er recht tot begraven is voor 3 personen tot 12 Juli 2026, want dan is de termijn van 50 jaar verstreken.
In het graf liggen inmiddels 2 personen, dus nog plaats voor 1 persoon.
gestel die laatste persoon komt kort voor de datum van 12 juli 2026 te overlijden, en mag er dus nog bij volgens het contract, maar er is geen geld of belangstelling meer om de grafrechten met nog 10 jaar te verlengen, want de prijzen zijn behoorlijk uit de hand gelopen hiervoor.
Na hoeveel tijd na de begrafenis van de laatste kandidaat mag de gemeente dan over gaan tot ontruiming?

Antwoord:

Geachte heer,

Een overledene moet minstens 10 jaar in een graf begraven blijven; dat is een wettelijk voorschrift.
Indien u een derde persoon in uw graf wilt laten begraven, kan dat voor 12 juli 2016 zonder extra kosten voor het grafrecht/huur gebeuren. Na die datum zal de begraafplaatshouder het verlengen van de grafrechten als (terechte) voorwaarde stellen.

Een graf mag worden geruimd na afloop van de overeengekomen termijn van uitgifte (in uw geval op dit moment na 12 juli 2026) of na de termijn van een verlenging (nodig voor een begrafenis na 12 juli 2016).
Een graf mag altijd pas geruimd worden na minstens 10 jaar na de laatste begraving in het graf. 10 jaar is de wettelijke termijn van grafrust.

Nog een aandachtspunt is dat zolang er grafrechten op een graf rusten, u eigenaar van het grafmonument bent. Nadat de termijn is verstreken en het graf geruimd kan worden, wordt de begraafplaatshouder van rechtswege automatisch eigenaar van het monument. Als u dat niet wilt, moet u het monument tijdig verwijderen.
Zie over een nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Mag je voor de uitvaart een andere uitvaartondernemer in de arm nemen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.