Recht op schudden (vervolg vraag 8904)


7 maart 2007

Vraag nummer: 4678  (oude nummer: 8981)

Onlangs stelde ik u een vraag over het schudden van graven welke voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Hierbij dank voor uw antwoord. Toch heb ik nog een aantal vragen.
In uw antwoord schreef u dat wij het recht op schudden mogelijk hebben gemaakt in onze verordening (art. 24, lid 4). Maar in dit artikel wordt alleen gesproken over het herbegraven van de overblijfselen ELDERS op de begraafplaats en niet in hetzelfde graf. Hebben wij door dit artikel dan toch het schudden mogelijk gemaakt???
Een andere vraag is deze. U stelt in uw antwoord dat het niet helpt om het recht op schudden uit de verordening te halen want het oude recht blijft kleven aan het oude grafrecht. Stel dat in de oude verordening die gold ten tijde van uitgifte van het graf geen enkel artikel voorkomt waarin wordt gesproken over ruimen c.q. schudden, kunnen we voor die graven het schudden dan wel verbieden?
met vr. gr.
I. Pouwels

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In artikel 24, vierde lid, staat dat het mogelijk is dat de rechthebbende verzoekt om de stoffelijke resten elders te doen herbegraven. Er staat niet 'elders op de begraafplaats', of een 'begraafplaats elders'. Je kunt er discussie over hebben of die stoffelijke resten wel of niet in hetzelfde graf mogen blijven, maar dat is eigenlijk een bijzaak. De kern is dat een rechthebbende op dit moment op grond van artikel 24, lid 4, het graf vrij kan maken voor een of meer volgende begravingen; er ontstaat weer ruimte voor nieuwe kisten. Dat staat niet ter discussie. Het grafrecht loopt immers door en er is ruimte gemaakt.
Als de stoffelijke resten naar een plek elders op de begraafplaats kunnen, kunnen ze ook dieper in hetzelfde graf worden gelegd. Dat is het meest eenvoudig om uit te voeren. Er is geen feitelijk of juridisch of wettelijk bezwaar tegen het dieper in hetzelfde graf leggen van stoffelijke resten.

Eigenlijk moet ik constateren dat met dit lid een beetje gefröbeld is. Er is afgeweken van de modelbepaling uit het VNG-model, maar op een ondoordachte manier.

U vraagt of de gemeente het schudden van het graf wel kan verbieden voor graven die de mogelijkheid van het schudden niet kenden op het moment van uitgifte van die graven. Tja, dat hád gekund. Maar nu niet meer. Want het schudden is nu mogelijk voor alle eigen graven, ook die die het oorspronkelijk niet kenden. Als lid 4 nu uit de verordening wordt gehaald, wordt het schudden niet meer mogelijk voor de graven die in de toekomst worden uitgegeven. Daar heb je op korte termijn niets aan, maar over 10 jaar wel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.