Reactie van gemeente naar aanleiding van item# 10246


19 maart 2008

Vraag nummer: 5298  (oude nummer: 10495)

Geachte mr. W.G.H.M van der Putten,

Naar aanleiding van mijn vraag onder het item #10246 en uw reactie hierop, stelt de gemeente dat ik in mijn vraagstelling aan u, voorbij ben gegaan aan het feit dat: (hier citeer ik de reactie van de gemeente) “alleen maar enkeldiep begraven mag worden en vandaar dat het bestaande graf van uw grootouders moet komen te vervallen”

Volgens de gemeente dien ik hieruit te concluderen dat de 10 jaar overgebleven grafrechten hierdoor vervallen. Dit wordt echter niet met zoveel woorden in hun reactie vermeld.

Ter verduidelijking; mijn grootouders zijn in een enkelbreed, dubbeldiep graf bijgezet. Deze regelgeving is nu gewijzigd; er mag nu nog maar enkeldiep begraven worden op deze locatie. Dit hebben wij geaccepteerd, daar mijn moeder heeft aangegeven gecremeerd te willen worden, en de urn wel bijgeplaatst mag worden in dit graf.

Ik zou het zeer op prijs stellen als u nogmaals uw licht op deze situatie wil laten schijnen. We praten hier over enkele honderden euro’s, en ik denk dat indien ik juridische hulp neem, het rendement gering zal zijn.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
H.J.G.M. Nijsten

Antwoord:

Geachte heer,

Dat er in een graf slechts 1 diep begraven zou mogen worden, maakt geen enkel verschil ten aanzien van het wel of niet vervallen van de (duur van de) grafrechten.

Overigens betwijfel ik ook, dat als het graf ooit voor 2 diep is uitgegeven, de gemeente er opeens 1 diep van kan maken. Dat mag niet, als het recht van schudden uit is geoefend. De rechten veranderen niet door het schudden. In een (eens ooit) 2-diep graf mag altijd 2 diep begraven blijven worden, tot het moment dat het recht vervalt niet meer verlengd wordt.
Dat eventueel later een verordening is gewijzigd maakt geen enkel verschil. Dat maakt alleen verschil als het graf als een geheel nieuw graf aan een derde wordt uitgegeven, maar daar is hier geen sprake van.
Het lopende grafrecht, een zakelijk recht van eigen aard, is sterker dan de nieuwe verordening! Al stelt de gemeente 100 verordeningen vast, het grafrecht wijzigt niet.

Dat zal men bij de gemeente misschien niet begrijpen, maar dat is dan de gebrekkige juridische kennis van de gemeente. Dan moet men bijvoorbeeld mijn boek Begraving (uitg. SDU 2006) maar eens nalezen of andere praktijkvragen in mijn bundel Thematisch Handboek Lijkbezorging (eveneens uitgave SDU), aangaande het karakter van grafrechten.

Inderdaad zal het waarschijnlijk niet lonen om er een advocaat voor in te huren. Maar u kunt een voor beroep vatbare schikking vragen, als u die al niet heeft, aan de hand waarvan u een bezwaarschrift kunt indienen. Dat kunt u zelf doen, zonder extra kosten. De kwestie zal dan waarschijnlijk beoordeeld worden door een onafhankelijke commissie van juristen.
Natuurlijk kunt u dan mijn advies gebruiken.

U staat in uw recht. Ik wens u veel succes bij het halen ervan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >