Problemen bij grafdelving / begraven


14 maart 2012

Vraag nummer: 27796

Geachte heer van der Putten,

Ik vraag dit namens een goede kennis van mij.
Hij is Grafdelver en bij het maken van graven gebeurt het regelmatig dat hij op stoffelijke resten danwel grafkisten stuit.
Hij maakt dan een nieuw graf op de plaats waar een graf was waar de rechten van zijn verlopen.
Er word dan zoals hierboven beschreven de resten van het stoffelijk overschot of de kist uitgehaald met een kraan en het graf dieper gemaakt de stoffelijke resten of kist er weer in gedaan en en dan een laag zand erover. Daar boven op komt dan de nieuwe grafkist te staan. Dus een graf waar de rechten van zijn verlopen ,maar nog wel stoffelijke resten liggen en de zielerust nog wel daar is.
ook gebeurt het regelmatig dat er lichamen nog intact in het grondwater liggen hup zand erop en weer een nieuw graf.
Hoe moet aan het parochie bestuur kenbaar gemaakt worden dat dit eigenlijk niet kan,omdat er geen volledige skelettering heeft plaatsgevonden.
verder wil het parochiebestuur het contract van de grafdelver ontbinden omdat ze in financiele nood verkeren.

Hoe kan er duidelijk antwoord aan het parochie bestuur gegeven worden zodat zei ook weten wat de rechten en plichten van hun kant zijn.
met vriendelijke groet,

J.K.

Antwoord:

Geachte heer,

Bij het maken van graven is het niet ongebruikelijk en onlogisch dat men op stoffelijke resten en resten van kisten stuit.
De ontbinding van stoffelijke overschotten in de grond is een langzaam proces en op veel plaatsen in Nederland duurt het lang tot soms wel heel erg lang voordat ook een skelet geheel is ontbonden. Men kan soms op oude of voormalige begraafplaatsen wel (delen van) skeletten vinden van honderden jaren oud. Dat is het gevolg van de grondsoort, de bodemstructuur, de zuurgraad van de grond en soms ook van andere factoren.

Het uit de grond halen van de resten van het stoffelijk overschot of de kist, het graf dieper maken en vervolgens de stoffelijke resten of kist er weer in plaatsen en dan met een laag zand afdekken, is volkomen normaal. En ook volkomen legaal.
Het is op oude begraafplaatsen waar graven telkens opnieuw aan andere families worden uitgegeven de meest normale manier van ruimen en het weer voor volgende begravingen geschikt maken van een graf.
Een andere manier kan zijn het overbrengen van stoffelijke resten en restmateriaal van kisten e.d. naar een zogenaamde knekelput of verzamelgraf. Ook dat is volkomen legaal.
Het op precies dezelfde plaats dieper herbegraven van stoffelijke resten vond en vindt men soms te verkiezen, omdat alle overledenen zo altijd in hetzelfde graf blijven, ook al verhuist men dan naar beneden. Bovendien is het eenvoudiger en goedkoper.

Voor het ruimen van een graf is het niet nodig dat er eerst volledige skelettering plaats heeft gevonden. Natuurlijk is skelettering de wenselijke en optimale situatie. Maar als dat nu niet zo is, is het juist goed om het graf te openen en de stoffelijke resten bloot te stellen aan zuurstof. Dat kan een verdere vertering en skelettering juist weer op gang brengen.

De belangrijkste vraag is wat de oorzaak is van de slechte lijkvertering. Geldt dit voor alle graven of voor een deel van de graven? Of in bepaalde vakken? Is de grondwaterstand de oorzaak of zijn er andere oorzaken zoals het gebruik van lijkhoezen? Oude soorten lijkhoezen belemmerden nogal eens de vertering. Dan ligt de schuld in feite niet bij de begraafplaatshouder, maar bij de uitvaartondernemer die verkeerde materialen gebruikte.
De oude soorten lijkhoezen zijn sinds 1991 verboden.

Als de lijkvertering op de hele begraafplaats slecht is, moet er misschien minder snel geruimd worden. Op sommige begraafplaatsen kan dat de oplossing zijn.
Als de grondsoort de oorzaak is, zou men eigenlijk deze begraafplaats buiten gebruik moeten stellen en een nieuwe aanleggen. De parochie zou met de gemeente in overleg kunnen treden over een andere locatie. De gemeente is verplicht om de parochie hierbij te helpen.

Over het ontbinden door het parochiebestuur van het contract van de grafdelver, omdat de parochie in financiele nood verkeert, kan ik weinig zeggen. Iedereen is altijd vrij om een contract op te zeggen, mits men de in dat contract opgenomen opzegtermijn aanhoudt. Anderzijds zal een begraafplaatshouder altijd een grafdelver nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Met kijkersvragen zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.