Plicht van gemeente rechthebbenden te zoeken (niet tijdig overboeken na overlijden rechthebbende)


25 februari 2008

Vraag nummer: 5229  (oude nummer: 10377)

Geachte heer/mevrouw.

een rechthebbende op een eigen graf is in 1992 overleden. Er is in de grafadministratie van de gemeente geen nieuwe rechthebbende geregistreeerd. Daarom is de gemeente als rechthebbende geregistreerd. Er is niet meer te achterhalen of de gemeente toen gezocht heeft naar een nieuwe rechthebbende. Inmiddels is het recht op het graf verlopen en is de grafsteen verwijderd. Er heeft zich inmiddels een dochter van de overleden rechthebbende gemeld en zij wil dat de steen op kosten van de gemeente herplaatst wordt en dat zij als rechthebbende wordt vermeld. Is dit terecht en heeft een gemeente de plicht om een "nieuwe" rechthebbende te zoeken als de bestaande is overleden en geen andere rechthebbende zich meldt?(zorgvuldigheidsbeginsel)
In de beheersverordening staat vermeld dat indien na het overlijden van de rechthebbende het schriftelijk verzoek tot overschrijving aan b&w niet wordt gedaan binnen 1 jaar, b&w bevoegd zijn het recht op het eigen graf te doen vervallen

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U behoort als gemeente wel moeite te doen om mogelijke opvolgers van een rechthebbende te achterhalen. Als de rechthebbende zelf in het betreffende graf is begraven, moet dat niet zo moeilijk zijn. Er was toen immers een opdrachtgever van de begrafenis. Die had over de noodzaak van overschrijving aangeschreven moeten worden.
Lastiger is het als de rechthebbende niet in dat graf is begraven, want hoe weet u dan dat en hoe hij of zij overleden is? Maar als het overlijden u bekend is, kunt u bijvoorbeeld het GBA raadplegen. En het ligt voor de hand om een bordje bij het graf te plaatsen met het verzoek of belangstellenden zich melden. Een termijn van een jaar van zo'n bordje is wenselijk, om bijvoorbeeld mensen te bereiken die vanwege een verjaardag of trouwdag zo af en toe het graf bezoeken.

Het is wel nodig om acties zoals een zoektocht in het GBA of het plaatsen van een bordje in de administratie op te nemen. U moet wel kunnen aantonen dat er gezocht is.
Maar het tijdsverloop speelt ook een rol. Als de rechthebbende in 2002 overleden zou zijn, zou herstel van de situatie misschien geboden zijn.

U merkt op dat in de beheersverordening staat dat indien na het overlijden van de rechthebbende het schriftelijk verzoek tot overschrijving aan B&W niet wordt gedaan binnen 1 jaar, B&W bevoegd zijn het recht op het eigen graf te doen vervallen. Maar er zal waarschijnlijk ook achter staan dat B&W bevoegd zijn het recht alsnog op naam van een nieuwe rechthebbende te zetten, tenzij het graf inmiddels is geruimd.
Het weghalen van de grafsteen is al ruiming. Ook al is de inhoud van het graf nog intact.

Als zich nu een belangstellende voor het graf meldt, terwijl de termijn verlopen is, kan het graf opnieuw aan deze persoon worden uitgegeven als een nieuw graf (voor de bij u gebruikelijke termijn van 30 jaar). Het is niet nodig om de kosten van een grafsteen te vergoeden. Iemand had ook zelf kunnen verzinnen dat de termijn op een bepaalde datum verlopen zou zijn en zich eerder kunnen melden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.