Plicht melden graf ruimen?


22 augustus 2013

Vraag nummer: 35370

beste heer van Putten,

tot onze schrik komen we erachter dat het graf van onze vader er niet meer is. kan dit zo maar en heeft de parochie niet de plicht te melden dat een graf wordt geruimd. het was een dubbel graf waar 2 kisten boven elkaar zouden moeten. 1 kist lag er in en na 20 jaar is de vraag gesteld te verlengen en hierop is ja gezegd en er is betaald. in 2012 dachten we al dat het graf weg was maar ernaast was een graf zonder steen en daardoor zijn we in verwarring gebracht. Nu staan op alle geven een steen en werd het pijnlijk duidelijk. wat zijn onze rechten? de beheerder van de begraafplaats en de parochie spreken elkaar tegen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een parochie heeft geen plicht om te melden dat een graf geruimd wordt. Een begraafplaatshouder heeft alleen de plicht om te melden dat de termijn van het grafrecht afloopt en hij heeft de plicht om een verlenging aan te bieden. Maar wordt er niet verlengd, dan kan er altijd geruimd worden. Dat is het logische gevolg van niet-verlengen.

U schrijft dat na 20 jaar de vraag gesteld is of de familie het grafrecht wilde verlengen. U schrijft dat daar positief op is gereageerd en dat er voor een verlenging betaald is. U schrijft helaas niet, wanneer dat was en voor hoe lang er verlengd is.

Binnen de termijn van de verlenging mag natuurlijk niet geruimd worden. En tegen de tijd dat de termijn afloopt moet weer verlenging worden aangeboden.

Ik begrijp niet dat u vorig jaar al dacht dat het graf weg was, omdat ernaast een graf zonder steen lag. Dan zou op het graf van uw vader toch wel nog een steen staan? Of stond daar ook al geen monument op?

U vraagt wat uw rechten zijn. Uw rechten zijn dat u recht hebt om telkens na afloop van een (verlengde) termijn een nieuwe termijn voor het graf te regelen. Als dat niet is aangeboden, zit de begraafplaats fout.
Uw recht is dat een graf natuurlijk niet geruimd mag worden tijdens een betaalde termijn. Maar wordt er door de familie niet verlengd, dan mag wel geruimd worden.

De belangrijkste vraag hier is: tot wanneer liep het huidige verlengde grafrecht? Dat schrijft u helaas niet.

Misschien is het zo dat alleen de steen geruimd is, maar dat de stoffelijke resten van uw vader in het graf onaangeroerd zijn. Als de begraafplaatshouder een fout heeft gemaakt bij het verwijderen van de steen, mag u een nieuwe steen eisen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over een nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.