Overbrengen stoffelijke resten naar andere begraafplaats


10 juni 2009

Vraag nummer: 6615  (oude nummer: 13194)

Geachte heer van der Putten
Het volgende werd mij medegedeeld :
Mijn vader wordt geruimd.
Hij ligt op de begraafplaats A te R. (stad in het westen des lands)
De knekels gaan in een verzamelgraf.
Tevens worden de knekels die worden geruimd op de begraafplaats B (in de zelfde stad) overgebracht naar de begraafplaats A en gezamelijk in een knekelput (verzamelgraf) begraven.
Dit is volgens mij niet toegestaan.
De stoffelijke resten zijn begraafplaats gebonden.
Alleen met toestemming van de officier van justitie
is het mogelijk de stoffelijke resten te verassen maar niet zoals opgemerkt te verkassen !
naar een andere begraaplaats.

Mer vriendelijke groet, A.v.W

Antwoord:

Geachte heer,

Lid 3 van artikel 31 Wet op de lijkbezorging zegt: "De overblijfselen der lijken worden op EEN begraafplaats ter aarde besteld (of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, in een crematorium verbrand)."
Dat betekent dat de overblijfselen ook naar een andere begraafplaats kunnen worden overgebracht. In de toelichting bij het toenmalige wetsvoorstel is deze mogelijkheid ook nadrukkelijk aangegeven. Het bewaren van de knekels is dus niet aan een begraafplaats gebonden.

Het cremeren van stoffelijke resten na ruiming is alleen mogelijk met toestemming van de voormalige rechthebbende van een graf. Dit aspect is het meest besproken aspect van de toenmalige wijziging van de wet in de jaren '80 van de vorige eeuw. De wetgever wilde voorkomen dat mensen die nadrukkelijk voor begraven hadden gekozen, niet alsnog achteraf zouden worden gecremeerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.