Oudere broers wensen grafruiming


28 april 2008

Vraag nummer: 5385  (oude nummer: 10671)

In 2000 zijn mijn beide ouders overleden en begraven op de hervormde begraafplaats in Mxxxxxxx (valt onder SOW-gemeente Mxxxx).
Wij zijn met vier kinderen waar van ik de jongste.
Het graf staat op naam van mijn jongste broer en wij betalen met zijn beiden het grafrecht. Nu is mijn vraag of de twee oudste broers zonder ons medeweten het graf van onze ouders kunnen laten ruimen en of de gemeente dan ook verplicht is om dit ons te laten weten. Graag zou ik hier antwoord op willen hebben.
Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vanwege de privacy heb ik de plaatsnaam van de begraafplaats onzichtbaar gemaakt.

Het is zo dat er niets met een graf mag gebeuren zonder toestemming van de rechthebbende, dat is de persoon op wiens naam het graf staat. Wie de kosten voor het graf betaalt is niet relevant. U moet dus weten op wiens naam het graf staat; deze rechthebbende behoort een schriftelijk grafbewijs te hebben.

Volgens de wet mag een graf nooit geruimd worden binnen de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar én (daarna) alleen met toestemming van de rechthebbende. Meestal worden eigen graven voor minstens 20 jaar uitgegeven, soms voor 30 jaar of een andere termijn. Ik zie in mijn archief dat de graven te Mxxxxxx voor 30 jaar worden uitgegeven, dus in principe wordt een graf binnen die termijn niet geruimd en zo ja, alleen als de rechthebbende dat verzoekt. Maar dat verzoek hoeft de houder van de begraafplaats (de SOW-gemeente in dit geval) niet in te willigen.
Voorts is het zo dat de rechthebbende of een persoon die hem of haar redelijkerwijs opvolgt, altijd het wettelijk gegarandeerde recht heeft om de grafrechten te verlengen.

Ik zie dus niet zo snel hoe andere kinderen in staat zouden kunnen zijn om het graf te laten ruimen, tenzij er minstens 10 jaar verstreken zijn en één van hen de grafrechten heeft. Maar ook dan kunt u bij de SOW-gemeente bezwaar aantekenen.

Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Begraven > Graf ruimen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >